Sametinget rapporterer til FN om naturinngrep

FNs spesialrapportør mot alle former for rasediskriminering E. Tendayi Achiume har bedt om innspill på saker som berører naturressursutvinning til en tematisk rapport om utvinning av naturressurser og diskriminering. Sametinget har i den forbindelse utarbeidet en rapport som fokuserer på utvinning av mineraler, olje, veiutbygging og vindkraft og hvordan dette påvirker samiske næringer.

Nyhet | publisert

Sametinget har ikke gitt slike innspill tidligere, men setter i forbindelse med rapporteringen søkelys på sentrale spørsmål som er relevante for en rekke naturinngrep i samiske områder. I disse områdene er det samisk bruk og næringsvirksomhet, blant annet reindrift og laksefiske.

Sametinget setter med denne rapporten søkelys overfor spesialrapportøren på en del høyaktuelle saker i Norge som for eksempel gruvedrift i Kvalsund og vindmølleutbygging på Fosen. Spesialrapportørens rapport skal forelegges FN innen juni 2019.

Mer informasjon om rapporteringen finnes her.

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!