Samiske barn og unge skal få lære om utfordrende temaer på sitt eget språk

Sametinget prioriterer 10 millioner kroner til digitale læremidler for å forebygge trakassering, rusmiddelmisbruk, vold og overgrep.

Nyhet | publisert

Tall fra Elevundersøkelsen viser at samiske elever opplever mobbing i sin skolehverdag. Forskning gjort av forsker Astrid M. A. Eriksen ved Senter for samisk helseforskning viser at samiske kvinner i Norge har opplevd mer vold og overgrep enn norske kvinner. Det finnes få læremidler om disse temaene.

DSC_3633.JPG

Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen

Viktig med kunnskap

– Dette er en alvorlig og uakseptabel situasjon, vi må skaffe læremidler som skolene kan bruke og som kan forebygge trakassering, rusmiddelmisbruk, vold og seksuell overgrep, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen.

Samiske barn og unge behøver å få opplæring og reflektere om disse temaene og utfordringene på sitt eget språk.

– Vi må våge å synliggjøre, snakke og diskutere om sakene. For meg er det vesentlig at samiske lærere får gode læremidler til bruk i opplæringen, sier Mikkelsen.

Kunngjort konkurranse

Sametinget har nå kunngjort en konkurranse med formål å inngå rammeavtale med læremiddelprodusenter, som kan produsere tverrfaglige digitale læremidler på nord-, lule- og sørsamisk for grunnskole og videregående opplæring innenfor temaene:

  • Kropp, seksualitet og grensesetting
  • Forebygging av rus, vold og overgrep
  • Forebygging av trakassering, krenkelser og diskriminering

Konkurransen er publisert på nettstedet Doffin.no. Frist for å levere inn tilbud er 7. juni 2019.Sametinget håper å få inn mange gode tilbud.

– Informasjon, kunnskap og forståelse gir oss håp om å klare å endre utviklingen av samfunnet mot en bedre retning, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen.

Kontaktinformasjon:
Ved spørsmål eller intervju, kontakt sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen, tlf. 917 42 161
Mer informasjon om konkurransen finnes på Doffin

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!