Elle-Hánsa/Keviselie/Hans Ragnar Mathisen vil donere samlingen sin til Árran julevsáme guovdasj, for å beholde det som én samling. Det er skrevet avtale mellom kunstneren og Árran. De har anslått antall verk til 15.000. Hovedsaklig omfatter kunstsamlingen billedkunst og et førtitalls håndtegnede kart over ulike deler av Sábme.

Sametingsrådet mener at prosjektet er en unik mulighet for å ivareta en samisk kunst- og kulturskatt for ettertiden og i tillegg kunne ha mulighet til å stille det ut både i permanente og midlertidige utstillinger.

– Elle-Hánsa/Keviselie/Hans Ragnar Mathisen er en anerkjent samisk kunstner og i dette tilfellet er det av stor samfunnsmessig nytte at hans kunst blir ivaretatt på en forsvarlig måte for fremtiden, og ikke minst er det viktig at denne ivaretakelsen av kunsten som én samling gir de samiske samfunnene bedre tilgang til kunsten for fremtidens generasjoner, sier sametingsråd Silje Karine Muotka.

Silje_Karine_Muotka.jpg

Sametingsråd Silje Karine Muotka 

Foto: Åse M. P. Pulk/Sametinget

Kunsten skriver seg fra et helt liv som kunstner. Elle-Hánsa/Keviselie/Hans Ragnar Mathisen har deltatt på tallrike utstillinger og er innkjøpt av flere offentlige institusjoner, deriblant Nasjonalmuseet for kunst. I 2017 var han representert ved Documenta, som av mange er regnet som verdens viktigste utstillingsarena for samtidskunst.

Formålet med tilskuddet på 200.000 kroner er å sikre forsvarlig transport, registrering og magasinering av kunstgaven.

For spørsmål eller intervju, kontakt sametingsråd Silje Karine Muotka, mob. +47 984 87 576. 

Bilder av Muotka finnes her.

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!