Tilskudd til samiske tiltak mot mobbing

Stortinget har for 2018 bevilget 1 mill. kroner til tiltak mot mobbing av barn og unge knyttet til samisk bakgrunn, språk og kultur.      

Nyhet | publisert , oppdatert

Ved Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2018 ble det vedtatt å bevilge 1 mill. kroner til samiske tiltak mot mobbing.

Formålet for tiltakene må være å bidra til redusert mobbing blant barn og unge, relatert til samisk bakgrunn, språk eller kultur. Dette kan gjelde tiltak i barnehager, grunnskoler eller videregående skoler, eller knyttes til fritidstilbud for barn og unge. Det kan bl.a. søkes om midler til formidling av tiltak på ett eller flere av de samiske språkene.

Tiltakene kan være lokale eller nasjonale. Det er ønskelig at flest mulig barn og unge nås.

Tiltakene skal skje innenfor private og frivillige organisasjoners virksomhet. Samiske organisasjoner antas å ha særlig forutsetning for utforming av egnede tiltak, og oppfordres til å søke om tilskudd.

Det kan gis tilskudd til 1-årige tiltak, som blir gjennomført enten i organisasjonens ordinære drift eller som prosjektrettede tiltak i organisasjonen. Tiltaksperioden vil være omlag 12 måneder regnet fra det tidspunktet tilskuddsmottakerne mottar tilsagnsbrev for innvilgede tiltakssøknader.

Det er Utdanningsdirektoratet som vurderer søknadene og fatter vedtak om fordeling av midler. Det gjør de etter en samlet skjønnsmessig vurdering.

Tilskuddsbevilgningen er budsjettstyrt. Stortingets bevilgning på 1 mill. kroner utgjør den øvre rammen for total tilskuddssum som kan innvilges til dette formålet for 2018.

Søknadsfristen er 31. august 2018.

Les mer om tilskuddsordningen og søk tilskuddet

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!