Plenumsledelsen

Plenumsledelsen utarbeider saksliste, innkaller til og leder Sametingets plenumsmøter etter reglene i Sametingets arbeidsorden. 

Plenumsledelsens oppgaver er blant annet å avgjøre permisjonssøknader, fremme innstillinger overfor plenum i spørsmål som omhandler Sametingets arbeidsorden og fatte nødvendig vedtak med hensyn til saksforberedelser for plenumsmøtene. 

Plenumsledelsen består av fem medlemmer som velges av og blant representantene i plenum. For valgperioden 2013-2017 består plenumsledelsen av følgende representanter:

 

Gaski, Jørn Are.jpg

Plenumsleder, medlem i oppvekst-, omsorg- og utdanningskomiteen
Parti: Arbeiderpartiet
Valgkrets: Sør-Norge

Ravna, Anita P.jpg

Nestleder i plenumsledelsen, medlem i plan- og finanskomiteen
Parti: NSR
Valgkrets: Sør-Norge

Aslaksen, Marie Therese Nordsletta.jpg

Gruppeleder. Nestleder i kontrollutvalget, medlem i nærings- og kulturkomiteen, medlem i valgkomiteen, medlem i plenumsledelsen
Parti: Samer sørpå
Valgkrets: Sør-Norge

Eira, Mathis Nilsen.jpg

Medlem i nærings- og kulturkomiteen, medlem i valgkomiteen, medlem i plenumsledelsen
Parti: NSR
Valgkrets: Ávjovárri

Martinsen, Aud.jpg

Gruppeleder. Medlem i plan- og finanskomiteen, medlem i plenumsledelsen
Parti: Fremskrittspartiet
Valgkrets: Gáisi

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!