Ber om møte med statsministeren for å drøfte situasjonen som er oppstått i rovviltforvaltningen

Sametingsrådet er svært kritisk til hvordan Klima- og miljøminister Vidar Helgesen opptrer i rovviltforvaltningen for tiden. - Jeg er spesielt bekymret for hvilke konsekvenser denne politikken får for den sørsamiske befolkningen i området, sier sametingsråd Mariann Wollmann Magga.

Nyhet | publisert , oppdatert

mariann.jpg
FOTO | Mariann Wollmann Magga (Foto: Jan Roger Østby-Sámediggi)

Rovviltnemdene i Hedmark og Oslo, Akershus og Østfold vedtok først lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen. Dette vedtaket omfattet også uttak av dyr fra den såkalte Osdalsflokken som i all hovedsak befinner seg utenfor ulvesonen. Senere fattet nemdene vedtak om uttak av ulv innenfor ulvesonen.  Klima- og miljøminister Vidar Helgesen kunngjorde den 20.12.2016 at ulvejakta som nemdene har vedtatt ikke vil bli satt i gang.

- Jeg er svært skuffet over at ministeren overkjører vedtak som er gjort av rovviltnemdene, noe som igjen har ført til at alle medlemmene i rovviltnemda i region 5 Hedmark og tre av medlemmene i region 3 Oppland har lagt ned sine verv, sier Wollmann Magga.

Hun synes at Klima- og miljøministerens framferd blir enda mer uforståelig når Stortinget våren 2016 uttalte at de vil redusere belastningen i beitenæringene ved forvaltning av ulvestammen.

- Ministeren satt stille i mange måneder mens rovviltnemdene gjorde jobben etter råd fra Miljødirektoratet, for så å overraske Stortinget med fellingsstopp. Nå må regjeringen ta ansvar for å gjennomføre Stortingets rovviltforlik der det fremgår at det skal iverksettes nødvendige tiltak både innenfor rovdyrforvaltningen og reindriften med sikte på å sikre situasjonen for sørsamisk tamreindrift, sier Wollmann Magga.

Sametingsrådet har i flere sammenhenger sagt at det ikke skal forekomme ulv i samiske områder.

- Jeg frykter at Klima- og miljøministerens opptreden i rovviltforvaltningen vil medføre at nettopp dette skjer, med de følger det vil få for den sørsamiske befolkningen i nærheten av ulvesonen, sier Wollmann Magga.

Det forholdet at Regjeringen tillater etablering av ulverevir utenfor ulvesonen gjør at ulveflokker kommer nærmere det samiske tamreinområdet. Sametingsrådet frykter at det vil bli flere streifende ulv i dette området, blant annet fra Osdalsreviret og at dette vil forsterke de allerede opplevde konsekvensene av å ha ulv i eller i nærheten av reinbeiteområder.

- Den sørsamiske befolkningen er allerede truet på flere områder. Dette gjelder både språk, kultur og samfunnsliv. Reindrifta i sørsamiske områder er en viktig kulturbærer og har også stor betydning i forhold til å bevare og styrke det sørsamiske språket. Samtidig danner reindrifta livsgrunnlaget for familiene som driver med denne næringen. Sametingsrådet mener at det er helt uakseptabelt med ulv i områder med samisk reindrift, sier Wollmann Magga.

Klima- og miljøministeren har nå besluttet å sette i gang merking av ulven, blant annet i Osdalsreviret, som i all hovedsak befinner seg utenfor ulvesonen, og sametingsråd Wollmann Magga synes det ser ut som ministeren med dette forsøker å legalisere en fortsatt tilstedeværelse av ulv utenfor ulvesonen.

- Sametingsrådets krav er at rovviltnemdenes vedtak om felling av ulv skal gjennomføres og da kan man ikke forsøke å hale ut tiden ved å sette i gang merking av ulv, sier Wollmann Magga.

Avslutningsvis kan Magga opplyse at sametingsrådet har bedt om et møte med statsministeren for å drøfte den uholdbare situasjonen som er oppstått i rovviltforvaltningen.

Kontakt sametingsråd Mariann Wollmann Magga +47 977 02 350

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!