- Fagbrevordningen i reindrift altfor viktig til å avvikles

Sametinget gir årlig innspill til reindriftsavtalen. I innspillet til avtalepartene er det i år lagt vekt på virkemidler for kulturell bærekraft, sikring av arealgrunnlag, velferdsordninger, rekruttering, likestilling og økonomisk utvikling.

Nyhet | publisert , oppdatert

mariann.jpg
FOTO | Mariann Wollmann Magga (Foto: Jan Roger Østby-Sámediggi)

God rekruttering er den viktigste forutsetningen for at reindriftsnæringen skal bestå og videreutvikles, og sametingsråd Marian Wollmann Magga ber avtalepartene om å sikre fortsatt finansiering til fagbrevordningen i reindrift.

– Denne ordningen har gjort det mulig for reindriften å ta inn lærlinger, og det igjen bidrar til å både heve kompetansen i reindriftsnæringen og formalisere fagkunnskap i reindriften, mener Magga.

Avtalepartene ble enige i reindriftsavtalen for 2016/2017 om at det skal legges opp til en styrt avvikling av fagbrevordningen, dersom man ikke finner annen finansiering.

– Annen finansiering er ikke på plass, og jeg har derfor bedt avtalepartene om å fortsatt finansiere ordningen over reindriftsavtalen. Ordningen er altfor viktig til å avvikles, sier Mariann Wollmann Magga.

Sametingsrådet er også opptatt av at det legges til rette for økonomisk utvikling og økt verdiskapning i reindrifta. Reindriftsnæringen har høye kostnader, og disse er i stor grad knyttet til innkjøp og drift av kjøretøy.

– Det er på høy tid at reindriftsnæringen likestilles med andre primærnæringer, og at avgiftsordningene i reindrifta underlegges et reglement likt jordbrukets. Dette innebærer at det må innføres ordninger for at reindrifta skal ha næringsfradrag for engangsavgift, merverdiavgift og drivstoffavgifter, uttaler sametingsråd Mariann Wollmann Magga.

– Vi er klare på at en slik ordning skal avgrenses slik at den kommer de reindriftssamene som har reindrift som næringsvirksomhet til gode, og foreslår derfor at ordningene skal gjelde de som er registrerte i merverdiavgiftsregisteret, sier Magga videre.

Reindriftforhandlingene finner sted i februar, og sametingsråd Mariann Wollmann Magga ønsker partene lykke til med forhandlingene.

– En god reindriftsavtale er av stor beydning for en positiv utvikling for reindriftsnæringen.

Kontakt sametingsråd Mariann Wollmann Magga, mob. +47 977 02 350 

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!