Ivaretar den samiske dimensjonen i ny nasjonal kompetansepolitisk strategi

Sametingspresident Vibeke Larsen, statsminister Erna Solberg og øvrige parter signerte i dag fredag det nasjonale strategidokumentet under lanseringen i Oslo.

Nyhet | publisert , oppdatert

lansering_nasjonalkompetansepolitiskstrategi.jpg

Govven/Guvvie/Foto: Ajfer Husejin

- Jeg er glad for at strategien også ivaretar samisk språk-, kultur-, og tradisjonskunnskap. Vi har pekt på kompetanse som det samiske samfunnet vil ha behov for i framtiden.  På denne måten styrker vi det samiske samfunns- og arbeidslivet, sier sametingspresident Vibeke Larsen.

Rapporten “OECD Skills Strategy Diagnostic Report Norway” fra februar 2014 danner grunnlaget for strategidokumentet.  Hovedbudskapet i denne er at Norge, til tross for gode forutsetninger, ikke klarer å utnytte befolkningens kompetanse godt nok. Den peker blant annet på utfordringer som høyt frafall og lav progresjon i gjennomføring av opplæring og utdanning, ubalanse mellom tilbud og etterspørsel samt raske endringer i kompetansekravet i arbeidslivet.

Det nasjonale strategidokumentet ivaretar også de særlige utfordringene og behovene det samiske arbeidslivet har med mange småskalabedrifter, primærnaringer, usikker lærlingeordning og frafall i skolen. Nasjonal strategi skal ivareta tilgangen til nok kvalifisert arbeidskraft, god kompetanse og målrettet læring i arbeidslivet.

- Jeg er fornøyd med at Sametinget har vært inkludert i prosessen fra en tidlig fase. Sametinget har fått gjennomslag for sine innspill til regjeringens nasjonale kompetansepolitiske strategi, sier Larsen.

Les mer om det historiske samarbeidet mellom myndighetene og partene i arbeidslivet her.

Sametinget arrangerte sammen med Kunnskapsdepartementet konferansen «Samisk perspektiv i nasjonal kompetansestrategi» i Tromsø sommeren 2016, hvor Sametinget fikk nyttige innspill til hvordan inkludere det samiske perspektivet.

“Kompetanse Norge”, som er et nasjonalt fagorgan med særlig fokus på voksnes opplæring, har for første gang prioritert midler til samiske prosjekter i 2017, innen reindrift, sjøsamisk fiskeri og duodji. Opplæringen kan gis både på samisk og norsk.

Nasjonal kompetansepolitisk strategi 2017-2021 finner du på regjeringen sine nettsider.


Kontaktinfo:
Sametingspresident Vibeke Larsen, tlf: +47 941 30 116
Seniorrådgiver Kari Skoglund Sara, tlf: +47 474 19 213

 

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!