PRM: 16,7 millioner kroner til ulike samiske tiltak

Sametingsrådet har til sammen bevilget i overkant av 16,7 millioner i tilskudd innenfor næring, språk, kultur, barnehage, helse og sosial og regionale prosjekter i perioden 09.12.16 - 10.02.17.

31594277465_71898853e7_k.jpg

Nyhet | publisert

Sametinget har bevilget 500.000 kroner etableringen av et mottaksanlegg i Storekorsnes i Alta kommune og 400.000 kroner til etablering av mottaksanlegg i Sjursjoki Tana kommune.

Sametingspresident Vibeke Larsen er glad for å kunne bidra med støtte til etablering av lokale mottaksanlegg i Storekorsnes i Alta kommune og i Sjursjok i Tana kommune.

- Leveringsmuligheter lokalt for den minste flåten er en forutsetning for å opprettholde bo- og sysselsettingen i de sjøsamiske fiskerisamfunnene, sier presidenten.

Nordvågen Fiskeriservice AS har fått bevilget 300.000 kroner for å bygge opp servicetilbud overfor fiskere i Nordkapp kommune i form av egnebuer, redskapslager og andre fasiliteter som fiskere har behov for i sin daglige fiskerivirksomhet.

- Sametinget har ført en tydelig fiskeripolitikk med sterk fokus på å ivareta og styrke rettighetene til kyst- og fjordfiske i de sjøsamiske områdene. Gjennom bruk av økonomiske virkemidler gir Sametinget bidrag til å styrke bosetting, verdiskaping og sysselsetting i disse områdene, sier sametingspresidenten.

Totalt ble det bevilget 1,5 millioner kroner til ulike næringer, mens det innenfor kultur er bevilget 8,5 millioner kroner til ulike tiltak.

Sametinget har bevilget 50.000 kroner til Elin Kåven for å promotere og markedsføre singelen som Elin & The Woods skal delta med under Melodi Grand Prix 2017. Formålet er å synliggjøre og promotere singelen frem mot finalen.

- Elin Kåven har vist seg som en fremragende artist som når ut i verden og det er gledelig å se at hun nå stiller til MGP. Deltakelsen i MGP gir mulighet for Kåven til å nå ut med samisk musikk til et større publikum, både nasjonalt og potensielt også internasjonalt, dersom Elin vinner den norske MGP og blir sendt til den internasjonale finalen, sier sametingspresidenten.

Sametinget har bevilget 150.000 kroner til Simone Grøtte Pedersen i produksjonsstøtte til danseforestillingen «Glemt». Forestillingen omhandler den samiske og nordnorske befolkningen under 2. verdenskrig og skal ta for seg både nære, såre og ekte hendelser fra krigen, fortalt direkte fra de som opplevde det. Det skal formidles gjennom dansk og autentiske lydopptak med beretninger på samisk, kvensk og norsk. Forestillingen har premiere under Festspillene i Nord-Norge i år. Simone Grøtte Pedersen er en dyktig danser som har høstet mye applaus for sine tidligere danseforestillinger, spesielt forestillingen «Mannen som stoppet hurtigruta» som omhandlet Johan Kåven.

- Forestillingen vil bidra til et mangfold av samisk kultur- og kunstutøvelse, og samtidig er det med på å styrke og bevare kulturuttrykket i den samiske samtidskunsten. Det vil også bli en synliggjøring av samisk kultur og kunst til et større publikum som jo Festspillene har, avslutter Larsen.

Kontakt

Sametingspresident Vibeke Larsen, tlf. +47 94 13 01 16

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!