PRM: Styrking av samiske rettigheter til arealer og ressurser

Sametingsrådet bevilger 200.000 kroner til Tana og Omegn Sjølaksefiskeforening for å avklare sjølaksefiskernes rettsstilling. Sjølaksefiskeforeningen vurderer å stevne staten, fordi de statlige reguleringene er i ferd med å true det tradisjonelle sjølaksefisket.

Sámediggeráđđi-sametingsrådet.jpg
FOTO | Sámediggeráđđi-sametingsrådet (Foto: Åse M.P.Pulk-Sámediggi)

Nyhet | publisert , oppdatert

Sametingets plenum har vedtatt har en støtteordning som har som mål å styrke samiske rettigheter til arealer og ressurser. Plenum har satt av 750.000 kroner til ordningen.

Det kom inn ni søknader til søknadsfristen som var 1. april. Rådet behandlet søknadene 28. juni i Karasjok. Fire søkere fikk bevilget støtte.

Tana og Omegn Sjølaksefiskeforening organiserer fiskere rundt Tanafjorden, Varangerfjorden, Laksefjorden, Kvalsund og Altafjorden.

Sametingspresident Vibeke Larsen sier at det er viktig å avklare sjølaksefiskernes rettsstilling, og derfor bevilger sametingsrådet 200.000 kroner til Tana og Omegn Sjølaksefiskeforening.

Gruppesøksmål mot staten

Larsen forteller at sametingsrådet også bevilger 300.000 kroner til Laksebreveiere i Tanavassdraget/ Deanučázádaga luossabreavaeaiggádiid searvi og Deanučázádaga luossabivdosearvi/ Laksefiskeforeningen for Tanavassdraget slik at de kan gå til søksmål for å få avtalen mellom Norge og Finland om fiske i Tanavassdraget erklært ugyldig.

– Den inngåtte avtalen mellom Norge og Finland svekker lokalbefolkningens rett til fiske som har et rettslig vern etter grunnloven og folkeretten. De lokale garnfiskerne må redusere sitt tradisjonelle fiske så mye, at det tradisjonelle fisket er i ferd med å forsvinne på grunn av statens reguleringer, sier sametingspresident Vibeke Larsen.

Styrke reindriftssamenes kompetanse

Sametingsrådet bevilger 150.000 kroner til Troms Reindriftssamers Fylkeslag for å styrke reindriftssamenes kompetanse i offentligrett og arealforvaltning, for at de bedre skal kunne ivareta sine rettigheter og plikter, f. eks i planarbeid.

Prosjektet har også som mål å øke kompetansen og bevisstheten hos kommunene om reindriftens arealbruk, og særlig om den reindriften som skjer innenfor Troms fylke.

Utredning av rettigheter til naturbruk

Mearrasámi árbediehtu ønsker å utrede samiske rettigheter i Nordkapp kommune, spesielt i Stranda-området. Formålet er å styrke rettighetene til jakt, fiske, bærsanking og annen utmarksvirksomhet i Nordkapp kommune.

Rådet bevilger 100.000 kroner til utredningen.

– For Sametinget er det viktig å styrke de sjøsamiske rettighetene, slik at den tradisjonelle bruken av områdene sikres ved at de vernes mot ødeleggende inngrep, sier Larsen.

For mer informasjon: Sametingspresident Vibeke Larsen, 941 30 116

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!