Sametingsrådet påklager konsesjoner til oppdrett i Karlsøy

Sametingsrådet påklager Fylkestingets avgjørelse om ikke å utrede konsekvensene for tradisjonelt fiske ved oppdrettsetableringer på nord og østsiden av Reinøy i Karlsøy kommune.

Nyhet | publisert , oppdatert

31447452212_45a02bc542_k.jpg

- Det er en svakhet at avslaget til konsekvensutredning baseres på fangsttall og økonomi kun knyttet til Reinøy, sier sametingsråd Ronny Wilhelmsen.

- Fiskeriet som drives i området bør tas i en mer helhetlig betraktning, legger han til. 

Lokalitetene Lubben og Korsneset er gitt konsesjon etter behandling i Fylkestinget i desember. Sametinget mener at det er behov for en konsekvensutredning med informasjon fra lokale aktører om tradisjonell bruk og viktighet av fiskeområdene som grunnlag for en konsesjonsgivning.

I sin klage til Fylkestinget 12. januar ber sametingsrådet at det utredes for avbøtende tiltak med tanke på marked og leveransemulighet for det tradisjonelle fisket i området.  

- Jeg merker meg at lokalkunnskap fra fiskere og brukere i området er i liten grad vektlagt i behandlingen av konsesjonssøknaden. Tradisjonell bruk av nærliggende fiskeområder har stor betydning for lokalsamfunnets tilhørighet og fortsatt levevei i samiske områder, sier Wilhelmsen.

Kontakt sametingsråd Ronny Wilhelmsen +47 900 20 789

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!