Vil høre din mening om hjertespråket

Sametinget inviterer sammen med Nord-Trøndelag fylkeskommune til høringsseminar om oppfølgingen av NOU 2016: 18 Hjertespråket – forslag til lovverk, tiltak og ordninger for samiske språk torsdag 19. januar 2017 kl. 09.00-13.00 i Fylkets hus, Steinkjer.

Nyhet | publisert , oppdatert

Høringsseminaret er åpent for alle. Det blir satt fokus på det sørsamiske språkområdet, og sametingsråd Lars Filip Paulsen oppfordrer både privatpersoner og institusjoner til å delta.

- NOUen vil være et av sametingsrådets viktigste fokusområder fremover. Vi ønsker å bruke rapporten til å utforme fremtidig samepolitikk på flere områder. Vi vil blant annet få svar på hva Sametinget kan og skal bidra med, og hva vi kan få til i fellesskap med regjering og departement, sier sametingsråd Lars Filip Paulsen, som deltar på høringsseminaret i Steinkjer torsdag.

30784407713_59707bc347_o.jpg
FOTO | Lars Filip Paulsen. Govven/foto: Jan Roger Østby/Sámediggi

Tiltak for barn og unge fremhevet som særlig viktige

Samisk språkutvalg avleverte utredningen NOU 2016: 18 – Hjertespråket 10. oktober i Trondheim, med tiltak for sør,- lule og nordsamisk språk.

I tillegg til lovendringer har utvalget blant annet vurdert regeletterlevelse og ansvarsfordeling mellom Sametinget, statlige myndigheter og ulike deler av offentlige forvaltning. Utvalget har kommet med tiltak som spenner over flere samfunnsområder, men tiltak for barn og unge, barnehage og skole er fremhevet som særlig viktige å følge opp.

Utvalget har foreslått lovendringer og tiltak på en rekke områder. Forslagene knytter seg blant annet til følgende områder:

  • Samiskspråklig barnehagetilbud
  • Samiskopplæring i grunnskole og videregående skole
  • Oversettelse av regler og informasjonsplikt for offentlige myndigheter
  • Rett til svar på samiske språk fra offentlige organer
  • Samisk språkbruk i helse- og omsorgssektoren, og i justissektoren
  • Samisk i den kommunale forvaltningen
  • Rekruttering av personale med kompetanse i samiske språk og samisk kultur
  • Grenseoverskridende språksamarbeid
  • Samiske stedsnavn

En samlet oversikt over utvalgets forslag til tiltak finnes i kortversjonen av utredningen.

Program for høringsseminaret i Steinkjer

09.00     Kaffe og registrering

09.15     Velkommen, Fylkesråd May Britt Lagesen

09.25     Åpningshilsen, Sametingsråd Lars Filip Paulsen

09.40     Presentasjon av NOU - Hovedtrekk og emner av sørsamisk interesse, Elin Fjellheim, Samisk språkutvalg

10.20     Spørsmål fra salen

10.40     Pause og beinstrekk

10.50     Høringsprosess og Sametingets språkarbeid, Niklas Labba, Sametinget

11.15     Høringsprosedyre i Trøndelag, Morten Olsen Haugen, Nord-Trøndelag fylkeskommune

11.20     Forberedte innlegg og diskusjon

12.00     Orienteringssaker – saker fra Samisk kontaktforum: Tråante 2017, Nye Trøndelag, May Britt Lagesen/Morten Olsen Haugen

12.20     Lunsj

Det er mulig for privatpersoner, samiske organisasjoner, institusjoner og næringsaktører å uttale seg både om utvalgets forslag og gi innspill om øvrige tiltak for alle samiske språk i Norge. Frist for å avgi høringsuttalelse er 15. mars 2017. 

Sametinget kommer til å organisere flere innspillsmøter om Vájmogiella/Hjertespråket, både for å skape engasjement rundt NOUen og for å få innspill på Sametingets politikkområder. Det blir arrangert høringsseminar i Tysfjord 23. februar og i Kautokeino 28. februar.

For intervju, kontakt:

Sametingsråd Lars Filip Paulsen 916 18 561

For praktisk informasjon, kontakt:

Berit Karen Paulsen, Sametinget, tlf. 78 48 42 54 
Morten Olsen Haugen, Nord-Trøndelag fylkeskommune tlf. 74 11 51 86 - 415 17 633

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!