Ifølge rundskriv nr: P-11/2011 stilles det krav til at alle statlige virksomheter skal kreve fakturaer i EHF-format. Det er ikke ønskelig med fakturaer på e-post eller papir. Sametingets elektroniske fakturaadresse er Sametingets org.nr: 974760347

Bestillerreferanse skal alltid oppgis: 1660 + initialer til bestiller, eks: 1660XXX

Ta kontakt med bestiller, dersom referansen ikke blir oppgitt.

For leverandør som ikke fakturerer i EHF.

Sametingets fakturaadresse:

Sámediggi - Sametinget
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746
7468 Trondheim

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!