Om Sametinget

Sametinget er et folkevalgt organ for samene i Norge. 39 representanter velges fra 7 valgkretser hvert fjerde år. Sametinget skal styrke samenes politiske stilling og fremme samenes interesser i Norge, bidra til en likeverdig og rettferdig behandling av det samiske folket og arbeide med å legge forholdene til rette for at samene kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv.

Informasjon fra forrige periode kan finnes i vårt arkiv.

Manndalen

Ansatte

Rådgiver areal og miljø
Avdeling for kulturminner, areal og miljøRådgiver areal og miljø
Avdeling for kulturminner, areal og miljøSeniorrådgiver kultur
Avdeling for næring, kultur og helseKonsulent barnehage
Avdeling for oppvekst og opplæringFant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!