Om Sametinget

Sametinget er et folkevalgt organ for samene i Norge. 39 representanter velges fra 7 valgkretser hvert fjerde år. Sametinget skal styrke samenes politiske stilling og fremme samenes interesser i Norge, bidra til en likeverdig og rettferdig behandling av det samiske folket og arbeide med å legge forholdene til rette for at samene kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv.

Informasjon fra forrige periode kan finnes i vårt arkiv.

Snåsa

Ansatte

Rådgiver Personal
AdministrasjonsavdelingenRådgiver stedsnavn og språkrøkt
SpråkavdelingenSeniorrådgiver kulturminner
Avdeling for kulturminner, areal og miljøFørstekonsulent språkforvaltning og -politikk
SpråkavdelingenFant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!