2. gangs kunngjøring - Førstekonsulent/Rådgiver - Språktiltak - Sørsamisk

Sametingets språkavdeling har en ledig fast stilling som saksbehandler. Tiltredelse snarest.
Arbeidsstedet er Sametingets kontorsted på Snåsa eller Hattfjelldal.

Nyhet | publisert

Arbeidsoppgaver

Stillingens primære arbeidsoppgaver er:

 • Planlegge og følge opp forslag i Hjertespråket
 • Gi råd om og fremme Sametingets satsinger på språktiltak i sørsamiskspråklige saker
 • Sette i verk og følge opp konkrete språktiltak
 • Planlegge og organisere konferanser og seminarer
 • Holde kontakt og møter med befolkningen
 • Saksbehandling, rapportering og evaluering
 • Annen faglig utvikling i Sametingets språkfaglige satsing

Stillingen kan også tillegges andre oppgaver knyttet til Sametingets virksomhet.
Reisevirksomhet hører med til stillingen.

Kvalifikasjoner

Til stillingen kreves utdanning fra høyskole/universitet på minimum bachelornivå, innen samfunnsfag, andre relevante fagområder eller fagområder knyttet til språk.

Den som tilsettes må kunne samisk og norsk, muntlig og skriftlig. Kunnskap i sørsamisk språk vil bli vektlagt. For øvrig kreves kunnskap om samiske samfunnsforhold, og det er spesielt viktig å kjenne samfunnet og språksituasjonen i sørsamiske områder.

Praksis og erfaring fra arbeid med språkforvaltning og offentlig forvaltning vil bli vektlagt.

Videre vektlegges:

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Evne til selvstendig og målrettet arbeid
 • Serviceinnstilling
 • Personlig egnethet

Lønns- og arbeidsvilkår

Stillingen lønnes etter Statens regulativ i stillingskode 1408 førstekonsulent eller 1434 rådgiver.

 • Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse
 • Gode låne- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid og andre gode velferdsordninger
 • Godt arbeidsmiljø hvor du er en av bidragsytere

Sametingets administrasjon skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå balansert alders- og kjønnssammensetning, og å rekruttere personer med minoritets- og urfolksbakgrunn.

Sametinget har avtale om Inkluderende Arbeidsliv (IA), og legger vekt på tilrettelegging av arbeidsforholdene for den enkelte medarbeider.

For alle bosatt i Finnmark og Nord-Troms gjelder nedskriving av studielån i Statens lånekasse med 10 % pr. år inntil kr 25.000 og særskilt skattefradrag.

Forøvrig tilsettes arbeidstakere etter gjeldende lover, reglement og overenskomster, herunder lønn og pensjon, samt 6 mnd. prøvetid.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

Fagleder Per-Johannes Marainen
Tlf. +47 464 30 024, per.johannes.marainen@samediggi.no

Søknad

Søknad, vitnemål og attester skal sendes elektronisk via link på denne siden "Søk stillingen".

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. I henhold til offentleglova §25 kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Søk stillingen

Søknadsfrist

31. mai 2020

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!