Arbeidssted kan være Sametingets kontorsted i Karasjok, Kautokeino, Kåfjord, Nesseby, Tysfjord, Skånland eller Snåsa.

Arbeidsoppgaver

Administrasjonsavdelingens hovedoppgave er å yte sikre, gode, effektive og fremtidsrettede servicetjenester til brukerne våre, som er det politiske- og administrative nivået. Dvs. at tjenestene våre skal gi en reell og opplevd nytte, samt at de skal være tilpasset brukernes behov og med det innhold, service og kvalitet som forventes av brukerne. Videre skal vi være en pådriver for utvikling og effektivisering av våre tjenester.

Vi søker etter en controller som har kompetanse og interesse for å jobbe med å styrke, videreutvikle og effektivisere det intern kontrollsystemet. Herunder å utvikle gode rutiner, analyser, rapporterings- og kontrollsystemer. Tilskuddsforvaltningen er et prioritert område i denne sammenheng.

Arbeidsoppgaver:

 • Evaluere styrings- og kontrollsystemer for å sikre at virksomhetens strategi og mål nås på en effektiv måte.
 • Styrking, videreutvikling og effektivisering av det interne kontrollsystemet.
 • Risikoanalyse av Sametingets virksomhet og oppfølging av dette.
 • Bistå i arbeidet med regelverk for tilskudd på Sametinget.
 • Bistå Sametingets avdelinger med vurderinger av tilskuddsmottakeres rapporteringer.
 • Bistå i utarbeidelse av Sametingets budsjett.
 • Bistå i utarbeidelse av Sametingets årsrapport, herunder også bistå økonomiseksjonen med årsoppgjøret.
 • Bistå økonomiseksjonen i tolking av regelverk og Statens regnskapsstandarder.
 • Bistå og følge opp eventuelle forhold som tas opp av Riksrevisjonen og Sametingets kontrollutvalg.
 • Rådgivning og opplæring
 • Stillingen kan også bli tillagt andre oppgaver knyttet til Sametingets virksomhet.

Kvalifikasjoner

Det kreves utdanning på bachelor- eller masternivå, fortrinnsvis med spesialisering innen revisjon eller økonomistyring. Arbeidserfaring som revisor/controller kan kompensere noe for manglende spesialisering. Det vil det være fordel med arbeidserfaring innen økonomi og regnskap (økonomiansvarlig, revisor, controller etc.). I tillegg vil det være en fordel med kompetanse/erfaring innen økonomistyring i staten, tilskuddsforvaltning og juridisk relaterte fagområder, herunder kunnskap om forvaltningsloven og lov om offentlig anskaffelse. Det vil også være en fordel å ha arbeidet med risikoanalyser og internkontroll systemer samt ha kunnskap om virksomhetsstyring i staten.

En viktig del av rollen som controller er å formidle informasjonen innen organisasjonen og påvirke slik at analysene fører til utvikling i ønsket retning. Søker må evne å bistå ledelsen med strategiske utfordringer samt å gi god støtte og service til de du kommer i kontakt med.

Personlige egenskaper vil veie tungt ved ansettelsen:

 • Gode samarbeids- og formidlingsevner, samt evne til å inngi tillit
 • Selvstendighet og analytiske ferdigheter
 • Evne til kreativ tenkning og problemløsning
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Serviceinnstilling

Kunnskaper i samisk språk vil bli tillagt avgjørende vekt for søkere som ellers er likt kvalifisert.

Lønns- og arbeidsvilkår

Stillingen lønnes etter Statens regulativ i stillingskode 1408 førstekonsulent eller 1434 rådgiver, avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner. Søkere med særskilt kompetanse kan plasseres i stillingskode 1364 seniorrådgiver.

 • Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse
 • Gode låne- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid og andre gode velferdsordninger
 • Godt arbeidsmiljø hvor du er en av bidragsytere

Sametingets administrasjon skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå balansert alders- og kjønnssammensetning, og å rekruttere personer med minoritets- og urfolksbakgrunn.

Sametinget har avtale om Inkluderende Arbeidsliv (IA), og legger vekt på tilrettelegging av arbeidsforholdene for den enkelte medarbeider. Søkere som ikke kan samisk ved tiltredelse, kan forpliktes til å ta opplæring i samisk.

For alle bosatt i Finnmark og Nord-Troms gjelder nedskriving av studielån i Statens lånekasse med 10 % pr. år inntil kr 25.000 og særskilt skattefradrag.

Forøvring tilsettes arbeidstakere etter gjeldende lover, reglement og overenskomster, herunder lønn og pensjon, samt 6 mnd. prøvetid.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til: 

 • Avdelingsdirektør Tommy Somby, tlf. +47 78 47 40 00 
 • Fagleder Veslemøy Dahl, tlf. +47 78 47 40 00

Søknad

Søknad, vitnemål og attester skal sendes elektronisk via link på denne siden "Søk stillingen".

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. I henhold til offentleglova §25 kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Søk stillingen

Søknadsfrist

31.12.2018

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!