Ledig stilling: Prosjektmedarbeider i barnehageprosjektet SáMOS  - Barnehagefaglig

Sametinget har ledig stilling som prosjektmedarbeider i barnehageprosjektet SáMOS - Samiske barn i nye pedagogiske rom. Tiltredelse snarest, med varighet i prosjektperioden 2019 - 2023.

Nyhet | publisert

Arbeidssted er ved ett av Sametingets kontorsteder der det er ledig kontorkapasitet. For tiden har vi ledige kontorer i Karasjok, Kautokeino, Kåfjord, Nesseby, Skånland, Snåsa og Tysfjord.

Arbeidsoppgaver

Formålet med prosjektet
Prosjektet SáMOS - “Samiske barn i nye pedagogiske rom” er et utviklingsprosjekt som skal styrke kvaliteten i samiske barnehager. Prosjektets hovedmål er å avklare hva filosofien om samisk barnehagepedagogikk og didaktikk er. SáMOS prosjektets verdigrunnlag tar utgangspunkt i samisk kultur, tradisjonell kunnskap og språk. Samisk danning, språk, kultur og tradisjonell kunnskap skal transformeres til ny og moderne tid, og danne grunnlaget i filosofien om samisk barnehagepedagogikk.

Arbeidsoppgaver sammen med Árranjoavku
Prosjektmedarbeider skal på bakgrunn av hovedformålet og intensjonene til SáMOS arbeide og delta i Árranjoavku, samt være delaktig i utviklingsprosesser og følge opp arbeidsoppgaver som iverksettes.

 • Samle inn relevant forskning og informasjon som berører innholdet i samiske barnehager og rammeplan for barnehager
 • Utforme, lede og gi opplæring til barnehager etter samisk verdigrunnlag, pedagogikk og filosofi
 • Utarbeide håndbok for samiske barnehager
 • Holde kontakt med og samarbeide med samiske barnehager, eiere, myndigheter, forskere, folk med tradisjonskunnskap og andre
 • Gjennomføre opplæring i pilotbarnehager hvor opplæring og veiledning er sentral
 • Informasjon om prosjektet og om saker i samiske barnehager
 • Synliggjøre og forklare utviklingsbehovet av kompetanse i samiske barnehager
 • Andre oppgaver som hører inn under prosjektets innhold

Kvalifikasjoner

Til stillingens kreves utdanning fra høgskole/universitet, fortrinnsvis innen førskole-/barnehagelærerutdanning, minimum bachelornivå eller tilsvarende. Relevant arbeidserfaring kan kompensere noe for manglende utdanningskrav.

Videre kreves:

 • Kompetanse i samisk språk, både muntlig og skriftlig
 • Kjennskap om innholdet i samiske barnehager
 • Praksis fra samisk barnehage
 • Kjennskap til Rammeplan for barnehager
 • Erfaring med utviklingsarbeid i samiske barnehager
 • Kjennskap til relevant forskning og litteratur som berører samiske barnehager
 • Erfaring med prosjektledelse
 • Erfaring med kompetanseløft i barnehage

Vektlegges:

 • Kunnskap om samiske samfunnsforhold
 • Gode faglige kvalifikasjoner
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Evne til selvstendig og målrettet arbeid
 • Serviceinnstilling
 • Personlig egnethet

Lønns- og arbeidsvilkår

Stillingen lønnes etter Statens regulativ i stillingskode 1408 førstekonsulent eller 1434 rådgiver, avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner. Søkere med særskilt kompetanse kan plasseres i stillingskode 1364 seniorrådgiver.

 • Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse
 • Gode låne- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid og andre gode velferdsordninger
 • Godt arbeidsmiljø hvor du er en av bidragsytere

Sametingets administrasjon skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå balansert alders- og kjønnssammensetning, og å rekruttere personer med minoritets- og urfolksbakgrunn.

Sametinget har avtale om Inkluderende Arbeidsliv (IA), og legger vekt på tilrettelegging av arbeidsforholdene for den enkelte medarbeider. Søkere som ikke kan samisk ved tiltredelse, kan forpliktes til å ta opplæring i samisk.

For alle bosatt i Finnmark og Nord-Troms gjelder nedskriving av studielån i Statens lånekasse med 10 % pr. år inntil kr 25.000 og særskilt skattefradrag.

Forøvrig tilsettes arbeidstakere etter gjeldende lover, reglement og overenskomster, herunder lønn og pensjon, samt 6 mnd. prøvetid.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til: 

Søknad

Søknad, vitnemål og attester skal sendes elektronisk via link på denne siden "Søk stillingen".

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. I henhold til offentleglova §25 kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Søk stillingen

Søknadsfrist

1. august 2019

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!