Ledig stilling: Saksbehandler - Næringsutvikling 2. gangs utlysning

Sametingets avdeling for næring, kultur og helse har en ledig fast stilling i næringsseksjonen. Saksbehandler - fiskerisaker.

Nyhet | publisert , oppdatert

Arbeidssted er ved ett av Sametingets kontorsteder der det er ledig kontorkapasitet. For tiden har vi ledige kontorer i Karasjok, Kautokeino, Kåfjord, Nesseby, Tjeldsund, Snåsa og Hamarøy.

Arbeidsoppgaver

Stillingens primære arbeidsoppgaver er å bidra til næringsutvikling i de samiske områdene, herunder politikkutvikling og -oppfølging av Sametingets fiskeripolitikk. Initiere og tilrettelegge for å gjennomføre prosjekter, program og prosesser som gir næringsutvikling. Saksbehandling av Sametingets virkemidler, samt oppfølging og utvikling av disse, inngår også i stillingen.

Stillingen kan også tillegges andre oppgaver knyttet til Sametingets virksomhet.

Kvalifikasjoner

Til stillingen kreves utdanning fra høgskole/universitet tilsvarende mastergrad, primært innen samfunnsfag eller fagområder knyttet til næringsutvikling eller fiskerifag. Kandidater med utdanning på bachelornivå, og med lang og relevant arbeidserfaring kan også vurderes. Erfaring fra arbeid med bedrifts- og næringsutvikling vil bli vektlagt.

Kunnskaper i de samiske språk vil bli tillagt avgjørende vekt for søkere som ellers er likt kvalifisert.

Videre vektlegges:

 • Kunnskap om samiske samfunnsforhold
 • Erfaring fra arbeid med bedrifts- og næringsutvikling
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Evne til selvstendig og målrettet arbeid
 • Serviceinnstilling
 • Personlig egnethet

Lønns- og arbeidsvilkår

Stillingen lønnes etter Statens regulativ i stillingskode 1434 rådgiver eller 1364 seniorrådgiver, avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner.

 • Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse
 • Gode låne- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid og andre gode velferdsordninger
 • Godt arbeidsmiljø hvor du er en av bidragsytere

Sametingets administrasjon skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå balansert alders- og kjønnssammensetning, og å rekruttere personer med minoritets- og urfolksbakgrunn.

Sametinget har avtale om Inkluderende Arbeidsliv (IA), og legger vekt på tilrettelegging av arbeidsforholdene for den enkelte medarbeider. Søkere som ikke kan samisk ved tiltredelse, kan forpliktes til å ta opplæring i samisk.

For alle bosatt i Finnmark og Nord-Troms gjelder nedskriving av studielån i Statens lånekasse med 10 % pr. år inntil kr 25.000 og særskilt skattefradrag.

Forøvrig tilsettes arbeidstakere etter gjeldende lover, reglement og overenskomster, herunder lønn og pensjon, samt 6 mnd. prøvetid.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til: 

Søknad

Søknad, vitnemål og attester skal sendes elektronisk via link på denne siden "Søk stillingen".

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. I henhold til offentleglova §25 kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Søk stillingen

Søknadsfrist

20. februar 2020

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!