Arbeidssted er ved ett av Sametingets kontorsteder der det er ledig kontorkapasitet. For tiden har vi ledige kontorer i Karasjok, Kautokeino, Kåfjord, Nesseby, Skånland, Snåsa og Tysfjord.

Arbeidsoppgaver

Stillingens hovedoppgaver er sørsamisk terminologi- og normeringsarbeid i Sámi Giellagáldu. Sámi Giellagáldu er et nordisk samisk språksamarbeidsorgan. Dette fungerer underlagt Samisk Parlamentarisk Råd som det øverste vedtaksorganet i samiskspråkfaglige spørsmål.

Sámi Giellagáldus arbeidsoppgaver er samisk språkfaglig utvikling: ny terminologi og normering av skriftsspråk, samt språkrøkt. Sámi Giellagáldu tilbyr gratis språklig veiledning til språkbrukere, som f.eks. journalister, oversettere, forfattere, studenter osv. Sámi Giellagáldu svarer fortløpende til språkspørsmål gjennom e-post, telefon, Facebook side og nettside (www.giella.org). Sámi Giellagáldu har fem språkseksjoner: sør-, lule- og nordsamisk samt enare- og østsamiske språkseksjoner.

Sørsamisk språkmedarbeider har som oppgave å fungere som saksbehandler og sekretær for Sámi Giellagáldus sørsamiske språkseksjon. Språkseksjonen behandler spørsmål som angår normering av ny terminologi og skriftspråk. Det vil bli en del reisevirksomhet. Stillingen kan også bli tillagt andre oppgaver knyttet til Sametingets virksomhet.

Kvalifikasjoner

Til stillingen kreves sørsamisk utdanning fra høgskole/universitet, minimum på bachelornivå. Lang og relevant arbeidserfaring i sørsamisk språkfaglig arbeid kan kompensere for manglende utdanning. Arbeidserfaring fra lignende oppgaver, kunnskaper om sørsamisk språksituasjon og om samiske samfunnsforhold vil bli vektlagt. Kompetanse i sørsamisk, både muntlig og skriftlig er et krav.

Vi vektlegger:

  • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
  • God muntlig og skriftlig framstillingsevne
  • Evne til selvstendig og målrettet arbeid
  • Serviceinnstilling

Lønns- og arbeidsvilkår

Stillingen lønnes etter Statens regulativ i stillingskode 1408 førstekonsulent eller 1434 rådgiver, avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner. Søkere med særskilt kompetanse kan plasseres i stillingskode 1364 seniorrådgiver.

  • Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse
  • Gode låne- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
  • Fleksibel arbeidstid og andre gode velferdsordninger
  • Godt arbeidsmiljø hvor du er en av bidragsytere

Sametingets administrasjon skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå balansert alders- og kjønnssammensetning, og å rekruttere personer med minoritets- og urfolksbakgrunn.

Sametinget har avtale om Inkluderende Arbeidsliv (IA), og legger vekt på tilrettelegging av arbeidsforholdene for den enkelte medarbeider. Søkere som ikke kan samisk ved tiltredelse, kan forpliktes til å ta opplæring i samisk.

For alle bosatt i Finnmark og Nord-Troms gjelder nedskriving av studielån i Statens lånekasse med 10 % pr. år inntil kr 25.000 og særskilt skattefradrag.

Forøvrig tilsettes arbeidstakere etter gjeldende lover, reglement og overenskomster, herunder lønn og pensjon, samt 6 mnd. prøvetid.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til: 

Søknad

Søknad, vitnemål og attester skal sendes elektronisk via link på denne siden "Søk stillingen".

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. I henhold til offentleglova §25 kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Søk stillingen

Søknadsfrist

31.01.2019

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!