Plenum

Sametinget i plenum er Sametingets øverste organ og myndighet.

Nyhet | publisert , oppdatert

Tinget regulerer sin virksomhet innenfor de rammer som er gitt i Lov om Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven). Plenum fastsetter tingets arbeidsorden, med regler og retningslinjer for all annen virksomhet i regi av Sametinget.

Plenumsmøter avholdes vanligvis fire ganger i året, samme uke som komitémøtene.  Mandag og tirsdag avsettes til komitémøter, plenum arrangeres onsdag til fredag.

For valgperioden 2017-2021 er følgende partier og lister representert på Sametinget:

 • Norske Samers Riksforbund
 • Norske Samers Riksforbud og Samefolkets parti (fellesliste)
 • Samefolkets parti
 • Arbeiderpartiet
 • Árja
 • Fremskrittspartiet
 • Senterpartiet
 • Flyttsamelista
 • Høyre
 • Nordkalottfolket 
 • Åarjel-Saemiej Giёlh
 • Kautokeino fastboendes forening

Disse er valgt inn som representant i Sametinget i perioden 2017-2021:

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!