2013

25.1.2013
Last ned

Samiske tall forteller 6

25.1.2013
Last ned

Sametingsmelding om samisk barnehagetilbud

25.1.2013
Last ned

Evaluering av Sametingets søkerbaserte tilskuddsordninger for samisk språk

2012

28.11.2012
Last ned

Kulturnæringer i samiske områder – sysselsettingsutvikling og bedriftsstruktur

20.4.2012
Last ned

Kartlegging av samisk perspektiv i kommunesektoren

23.2.2012
Last ned

Sametingets årsmelding 2011

25.1.2012
Last ned

Norsk kulturindeks 2012 Resultater fra samisk område

25.1.2012
Last ned

Denne rapporten beskriver utviklingen i samisk område med hensyn til befolkning,
arbeidsplasser, utdanningsnivå, næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet.

25.1.2012
Last ned

Regulering av fisket etter anadrome laksefisk i Finnmark og Nord-Troms for 2012

25.1.2012
Last ned

Evaluering av samarbeidsavtalen mellom Sametinget og de samiske kunstnerorganisasjonene

25.1.2012
Last ned

Evaluering av samiske språksentre

25.1.2012
Last ned

Samisk språkundersøkelse

25.1.2012
Last ned

Sametingsmelding om samisk språk

25.1.2012
Last ned

Samiske tall forteller 5

2011

02.12.2011
Last ned

Reglement for Sametingets politiske nivå

24.11.2011
Last ned

Identifisering og registrering av samiske bygninger, prosjektbeskrivelse

23.3.2011
Last ned

Sametingets organisatoriske utfordringer. En vurdering. Per Selle, Universitetet i Bergen og Norut Alta - Áltá

10.3.2011
Last ned

Følgende retningslinjer gjøres gjeldende for bruk av tilskudd fra Sametinget til politiske grupper i Sametinget og tilskudd til opposisjonens arbeidsvilkår i Sametinget.

10.3.2011
Last ned

Særavtale for reiser innenlands for statens regning

25.1.2011
Last ned

Sametingets årsmelding 2010

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!