2014

06.3.2014
Last ned

Sametingets årsmelding 2013

20.2.2014
Last ned

Den fjerde sameparlamentarikerkonferanse 20. februar 2014 i Ubmeje/Umeå, der representanter fra sametingene i Finland, Norge og Sverige, samt representanter for samiske organinasjoner i Russland deltar, har besluttet å gi følgende felles uttalelse.

25.1.2014
Last ned

Kommentert samisk statistikk 2014

2013

08.10.2013
Last ned

Samarbeidsavtale mellom Sametinget og Tromsø kommune

06.6.2013
Last ned

Kjøreregler for arbeidet i fagkomiteene, vedtatt 30.5.2006 med endringer av 6.6.2013

06.6.2013
Last ned

Særskilte regler for kontrollutvalgets ansvars- og arbeidsområde

06.6.2013
Last ned

Strategi for sikring og utvikling av samisk kultur ved energiutbygginger

04.6.2013
Last ned

Sametingsmelding om samisk kunst og kultur

28.2.2013
Last ned

Samarbeidsavtale mellom Finnmark fylkeskommune og Sametinget 2013-2016

25.1.2013
Last ned

Sametingets årsmelding 2012

25.1.2013
Last ned

Samiske tall forteller 6

25.1.2013
Last ned

Sametingsmelding om samisk barnehagetilbud

25.1.2013
Last ned

Evaluering av Sametingets søkerbaserte tilskuddsordninger for samisk språk

2012

28.11.2012
Last ned

Kulturnæringer i samiske områder – sysselsettingsutvikling og bedriftsstruktur

28.9.2012
Last ned

Sametingsrådets likestillingspolitiske redegjørelse

20.4.2012
Last ned

Kartlegging av samisk perspektiv i kommunesektoren

23.2.2012
Last ned

Sametingets årsmelding 2011

25.1.2012
Last ned

Norsk kulturindeks 2012 Resultater fra samisk område

25.1.2012
Last ned

Denne rapporten beskriver utviklingen i samisk område med hensyn til befolkning,
arbeidsplasser, utdanningsnivå, næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet.

25.1.2012
Last ned

Regulering av fisket etter anadrome laksefisk i Finnmark og Nord-Troms for 2012

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!