2017

27.4.2017
Last ned

Offentlig søkerliste - kommunikasjonsrådgiver

25.4.2017
Last ned

Utviklingen i duodjinæringen. Økonomisk rapport 2015
TFoU-rapport 2017:4

19.4.2017
Last ned

Geir Ulfsteins rapport om Nordisk samekonvensjon

19.4.2017
Last ned

Hans Danelius sine vurderinger om Nordisk samekonvensjon

19.4.2017
Last ned

Rauna Kuokkanens rapport om Nordisk samekonvensjon

19.4.2017
Last ned

Mattias Åhréns rapport om Nordisk samekonvensjon

19.4.2017
Last ned

Martin Scheinins rapport om Nordisk samekonvensjon

31.3.2017
Last ned

Listeforslag Valgkrets 2 Ávjovárri: Norske Samers Riksforbund (NSR)

31.3.2017
Last ned

Listeforslag Valgkrets 2 Ávjovárri: Nordkalottfolket

31.3.2017
Last ned

Listeforslag Valgkrets 1 Østre: Samedemokratene og Šiella

31.3.2017
Last ned

Listeforslag Valgkrets 2 Ávjovárri: Høyre (H)

31.3.2017
Last ned

Listeforslag Valgkrets 1 Østre: Høyre (H)

31.3.2017
Last ned

Listeforslag Valgkrets 2 Ávjovárri: Fastboendes liste på Sametinget

31.3.2017
Last ned

Listeforslag Valgkrets 6 Sørsamisk: Norske Samers Riksforbund (NSR)

31.3.2017
Last ned

Listeforslag Valgkrets 2 Ávjovárri: Sosialistisk Venstreparti (SV)

31.3.2017
Last ned

Listeforslag Valgkrets 2 Ávjovárri: Arbeiderpartiet (Ap)

31.3.2017
Last ned

Listeforslag Valgkrets 6 Sørsamisk: Åarjel-Saemiej Gïelh (ÅaSG)

31.3.2017
Last ned

Listeforslag Valgkrets 5 Vesthavet: Senterpartiet (Sp)

31.3.2017
Last ned

Listeforslag Valgkrets 7 Sør-Norge: Nordkalottfolket

31.3.2017
Last ned

Listeforslag Valgkrets 6 Sørsamisk: Høyre (H)

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!