Saker og dokumenter

Dokumenter og mange andre papirer og pdf-er som er publisert siden Sametinget ble stiftet i 1989.

Her kan du søke etter dokumenter og saker i Sametingets arkiv.

Her kan du se møteplan med sakslister, saksdokumenter og møteprotokoller.

2019

21.2.2019
Last ned

Gielelutnjeme – Giellalåpptim – Giellalokten, Sametingets strategier for samiske språk

2016

01.11.2016
Last ned

Sanghefte på nord-, lule- og sørsamisk

09.10.2016
Last ned

NOU 2016: 18 Kortversjon, fire språk/NOU Nöörjen byögkeles salkehtimmie 2016: 18/VAT Vuona almulasj tjielggidusá 2016: 18/NAČ Norgga almmolaš čielggadeamit 2016: 18

Forslag til lovverk, tiltak og ordninger for samiske språk
Raeriestimmie laakide, råajvarimmide jïh öörnegidie saemien gïelide
Oajvvadusá láhkamærrádusájda, dåjmajda ja årnigijda sámegielaj vuoksjuj
Sámegielaide evttohuvvon láhkamearrádusat, doaibmabijut ja ásahusat

12.4.2016
Last ned

Riektačállinrávvagat

14.2.2016
Last ned

Samarbeidsavtale mellom Oslo kommune og Sametinget

2015

15.9.2015
Last ned

Utredning. Kommunereformen og samiske interesser

2014

10.9.2014
Last ned

I forbindelse med Sametingets språkkampanje ”Snakk samisk te mæ” er det gitt ut en lommeparlør med hverdagslige ord og fraser både på nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk, oversatt til norsk.

2013

24.1.2013
Last ned

Evaluering av Sametingets søkerbaserte tilskuddsordninger for samisk språk

2012

19.4.2012
Last ned

Kartlegging av samisk perspektiv i kommunesektoren

24.1.2012
Last ned

Evaluering av samiske språksentre

24.1.2012
Last ned

Samisk språkundersøkelse

24.1.2012
Last ned

Sametingsmelding om samisk språk

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!