Saker og dokumenter

Dokumenter og mange andre papirer og pdf-er som er publisert siden Sametinget ble stiftet i 1989.

Her kan du søke etter dokumenter og saker i Sametingets arkiv.

Her kan du se møteplan med sakslister, saksdokumenter og møteprotokoller.

2020

29.1.2020
Last ned

Presentasjon fra Sametinget under seminar på Røros den 29. januar

29.1.2020
Last ned

Presentasjon om hva konsultasjoner handler om og hva det er fra seminar på Røros den 29. januar

2018

10.9.2018
Last ned

Kulturminneundersøkelser Rávdnjevággi/Finnheia, Sállir/Kvaløya, Tromsø kommune
Geassi/Sommeren 2018
Ved Stine Benedicte Sveen og Elin Anna Labba

2017

01.6.2017
Last ned

Forvaltning av automatisk freda samiske bygninger. Vedtatt i Sametingets plenum 2. juni 2017.

26.2.2017
Last ned

Orientering om automatisk freda samiske bygninger

2016

21.12.2016
Last ned

Sametingsmelding om areal og miljø

17.8.2016
Last ned

Krigsminner i Nord-Salten som ledd i verdiskapning på kulturminneområdet

28.2.2016
Last ned

- Rapport fra Sametingets arbeidsgruppe for utmark, 29. februar 2016.

24.1.2016
Last ned

Lokal forvaltning av nasjonalparker og større verneområder 

24.1.2016
Last ned

Samiske fjøsgammer i Nordre-Nordland og Sør-Troms - Identifisering, tilstandsvurdering og tiltaksplanlegging. Et samarbeidsprosjekt mellom Várdobáiki museum og Norsk Kulturminnefond

24.1.2016
Last ned

Perspektiver til fremtidig areal- og miljøpolitikk i Sápmi

2015

22.12.2015
Last ned

Inventering og registrering av samiske kulturminner i Sør-Skars og deler av Nord-Vigelen, Tydal

15.9.2015
Last ned

Utredning. Kommunereformen og samiske interesser

2013

05.6.2013
Last ned

Strategi for sikring og utvikling av samisk kultur ved energiutbygginger

2012

24.1.2012
Last ned

Regulering av fisket etter anadrome laksefisk i Finnmark og Nord-Troms for 2012

2011

23.11.2011
Last ned

Identifisering og registrering av samiske bygninger, prosjektbeskrivelse

2010

24.1.2010
Last ned

Sametingets planveileder (2010)

24.1.2010
Last ned

Sametingets mineralveileder

2003

31.7.2003
Last ned

Hovedrapport for prosjektet verne- og forvaltningsplan for samiske bygninger

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!