2017

02.6.2017
Last ned

Forvaltning av automatisk freda samiske bygninger. Vedtatt i Sametingets plenum 2. juni 2017.

27.2.2017
Last ned

Orientering om automatisk freda samiske bygninger

2016

22.12.2016
Last ned

Sametingsmelding om areal og miljø

18.8.2016
Last ned

Krigsminner i Nord-Salten som ledd i verdiskapning på kulturminneområdet

29.2.2016
Last ned

- Rapport fra Sametingets arbeidsgruppe for utmark, 29. februar 2016.

25.1.2016
Last ned

Lokal forvaltning av nasjonalparker og større verneområder 

25.1.2016
Last ned

Samiske fjøsgammer i Nordre-Nordland og Sør-Troms - Identifisering, tilstandsvurdering og tiltaksplanlegging. Et samarbeidsprosjekt mellom Várdobáiki museum og Norsk Kulturminnefond

25.1.2016
Last ned

Perspektiver til fremtidig areal- og miljøpolitikk i Sápmi

2015

23.12.2015
Last ned

Inventering og registrering av samiske kulturminner i Sør-Skars og deler av Nord-Vigelen, Tydal

16.9.2015
Last ned

Utredning. Kommunereformen og samiske interesser

2013

06.6.2013
Last ned

Strategi for sikring og utvikling av samisk kultur ved energiutbygginger

2012

25.1.2012
Last ned

Regulering av fisket etter anadrome laksefisk i Finnmark og Nord-Troms for 2012

2011

24.11.2011
Last ned

Identifisering og registrering av samiske bygninger, prosjektbeskrivelse

2010

25.1.2010
Last ned

Sametingets planveileder (2010)

25.1.2010
Last ned

Sametingets mineralveileder

2003

01.8.2003
Last ned

Hovedrapport for prosjektet verne- og forvaltningsplan for samiske bygninger

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!