Søknadsfrist: 01.06.2017 23:59

Primærnæringer

Målet med tilskuddsordningen er å bevare og utvikle marine næringer, reidnrift og jordbruk som viktige kulturbærere og sysselsettere i samiske områder

Næring

Kulturnæringer

Samisk kulturnæring er definert som bedrifter og andre aktører som fremstiller og selger kulturelle produkter i form av varer eller tjenester.

Næringer / Kultur / Næring

Samisk reiseliv

Samisk reiseliv er definert som reiseliv der samiske kulturelementer utgjør en sentral del av virksomheten. 

Næring

Etablerertilskudd: Samisk reiseliv

Du kan søke om etablerertilskudd til fase 1: kunde-, og produkt/tjenestefokus og/eller fase 2: utviklings- og vekstfasen

Næringer

Etablerertilskudd: Kulturnæring

Du kan søke om etablerertilskudd til fase 1: Kunde-, og produkt/tjenestefokus og/eller fase2: Utviklings- og vekstfasen. 

Næringer / Næring

Etablerertilskudd: Kombinasjons- og utmarksnæring

Du kan søke om etablerertilskudd til fase 1: Kunde-, og produkt/tjenestefokus og/eller fase2: Utviklings- og vekstfasen. 

Næring

Næringsavtale for duodji

Sametinget har som mål at duodji skal utvikles som en framtidsrettet og attraktiv næring i samiske områder. Et av Sametingets viktigste redskap for utvikling av duodji er Næringsavtalen for duodji som fremforhandles mellom duodjiorganisasjonene og Sametinget. Næringsavtalen inneholder en rekke tilskuddsordninger.

Næring

Prosjekter og utviklingsarbeid i barnehager

Sametinget gir tilskudd til barnehager som arbeider aktivt med å styrke og utvikle samisk språk i barnehagen

Språk / Opplæring og læremidler / Barnehage
Søknadsfrist: 01.06.2017 23:59

Samisk språkopplæring i barnehager

Sametinget gir tilskudd til barnehager som gir samisk språkopplæring til enkeltbarn eller små grupper av barn

Språk / Opplæring og læremidler / Barnehage
Søknadsfrist: 01.09.2017 23:59

Samiske barnehager og samiske avdelinger i norske barnehager

Sametinget gir tilskudd til samiske barnehager og samiske avdelinger i norske barnehager som bygger innholdet på samisk språk og kultur.

Språk / Opplæring og læremidler / Barnehage
Søknadsfrist: 15.03.2017 23:59

Kulturminnevern

Miljø, areal og kulturvern
Søknadsfrist: 15.02.2017 23:59

Litteratur

Samisk litteraturs søkerbaserte ordning støtter samisk litteratur, både skjønn- og faglitteratur prosjekter som blir fremmet av foretak.

Kultur
Søknadsfrist: 01.03.2017 23:59

Tilskudd til samiske hovedorganisasjoner

Bidra til å opprettholde et variert organisasjonsliv. Bidra til å utvikle nye landsdekkende samsike kulturorganisasjoner.

Søknadsfrist: 31.03.2017 23:59

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!