Mål for støtteordningen

Et godt og variert kunst- og kulturuttrykk som bidrar til et samisk mangfold.

Tilskuddsmottakere for ordningen:

 • Foretak
 • Organisasjoner

Kommuner som ikke tilhører forvaltningsområdet for samisk språk kan søke om støtte til kulturarrangementer i forbindelse med Samefolkets dag.

Det kan søkes om tilskudd til følgende tiltak:

 • Kulturarrangement med fokus på samisk kultur og samfunnsdebatt som fremmer og formidler samisk kunst, kultur og litteratur.
 • Prosjekter og arrangementer som styrker og bevarer kulturuttrykket i tradisjonell- og samtidskunst.
 • Prosjekter/arrangementer som har relevans til Tråante 2017 og som planlegges gjennomført i 2017.
 • Kunst- og kulturprosjekter der barn og unge deltar.
 • Dubbing av barnefilmer til samisk.
 • Samiske filmproduksjoner.
 • Kunstneriske og kulturelle tiltak og aktiviteter der barn og unge deltar.
 • Aktiviteter som involverer barn og unge i planlegging og gjennomføring av tradisjonelle kulturtiltak.
 • Kulturarenaer for barn og unge.
 • Aktiviteter som styrker de unges kultur- og identitetsbygging.
 • Enkelttiltak til samiske ungdomsorganisasjoner.

Krav til søknadens innhold og form:

Søknaden skal inneholde alle de opplysninger som er påkrevd i henhold til Sametingets søknadskjemaer. Sametingets digitale søknadsskjema skal benyttes.

Beregningsregler:

Nedre grense for tilskudd er kr. 10 000. Maksimalt tilskudd er kr. 150 000.

Det ytes ikke tilskudd til
- seminarer
- konferanser
- den kulturelle skolesekken

Saksbehandlingstid:

Søker kan forvente svar på søknad 3 måneder etter at søknad er mottatt, Jf forvaltningsloven § 11. Foreløpig melding i forvaltningssak sendes ut innen en måned etter mottatt søknad.

Kontaktinformasjon:

Emma Margret Skåden, tlf: +47 78 47 41 01, Inger Tjikkom, tlf: +47 78 47 40 45, Nanni Mari Westerfjeld, tlf: +47 78 47 40 25, Silja Somby, tlf +47 78 48 42 30

Elektronisk søknadsskjema

Regelverk kulturtiltak pdf ( 151,094 kB )

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!