Søknadsfrist: 01.09.2018 23:59

Mål for tilskuddsordningen

 • Kvalitativ litteratur er tilgjengelig på samisk

Samisk litteraturs søkerbaserte ordning støtter samisk litteratur, både skjønn- og faglitteratur prosjekter som blir fremmet av foretak. Søknadene vurderes ut fra mange relevante hensyn.

Tilskuddsmottakere for ordningen:

 • Forlag
 • Foretak, institusjoner og organisasjoner som mottar tilskudd må være registrert i Enhetsregisteret i Norge.

Forlag/foretak som mottar direkte tilskudd til forlagsstøtte over Sametingets budsjett er ikke støtteberettiget over denne søkerbaserte ordningen.

Det kan søkes om tilskudd til følgende tiltak:

 • Skjønnlitteratur med originalmanus på samisk
 • Faglitteratur med originalmanus på samisk
 • Samiskspråklige tegneserier
 • Oversettelser av litteratur for barn og ungdom til samisk
 • Digitale utgivelser på samisk innenfor skjønnlitteratur

Krav til søknadens innhold og form:

 • Sametingets digitale søknadsskjema skal benyttes.
 • Søknader som ikke oppfyller kriteriene for å kunne søke vil bli avvist.
 • Fullstendig budsjett som viser kostnadsoverslag og finansieringsplan.
 • Den som underskriver søknaden, må ha fullmakt til å forplikte foretaket/institusjonen.

For mer informasjon om beregningsregler – se søknadsskjema og regelverk for ordningen.

Kontaktpersoner: Arne Johan Turi, 78 47 41 70, Emma Margret Skåden, 78 47 41 01, Silja Somby, 78 48 42 30, Johan Matteus Triumf, 78 48 42 81

Elektronisk søknadsskjema

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!