Søknadsfrist: 25.02.2018 23:59

Søknadsfrist: 25.2.2018.

Hvem kan søke?

Enkeltforetak og bedrifter i duodjinæringen. Søkere som får direktetilskudd eller mottar tilskudd gjennom lærlingordning kan ikke søke på denne ordningen.

Hvor mye støtte kan du søke om?

Du kan søke om inntil 75 % av godkjente kostnader. Maksimalt tilskudd er inntil kr 72 000.

Hospitanten kan få godtgjort levekostnader for inntil kr 12 000 pr måned.

Duodjibedriften kan få inntil kr 12 000 pr måned i tilskudd.

Hospiteringen kan skje i inntil 3 måneder.

Det kan gis tilskudd til inntil fem kontrakter i året eller inntil ramme på ordningen er nådd.

Spesielle vilkår:

Hospitanten skal stå som ansvarlig søker på denne ordningen.

Hospitant- og hospiteringsbedriftene må være registrert i Brønnøysundregistrene som egne duodjibedrifter. Det åpnes for at hospiteringsbedrift kan være fra Sverige eller Finland.

Det kan ikke gis tilskudd til hospitering hos nærstående slektninger. Med nærstående slektninger menes slektninger i opp- eller nedstigende linje eller søsken.

Arbeidsavtale mellom hospitant og hospiteringsbedrift må fylles ut og underskrives av begge parter.

Følgende opplysninger legges ved søknaden:

  • Målet med hospitering
  • Beskrivelse av arbeidsoppgaver
  • Arbeidstid
  • Varighet og tidsplan når og hvor hospiteringen gjennomføres
  • Kostnadsoverslag

For mer informasjon – se søknadsskjema og Sametingets regelverk for ordningen

Kontaktperson: Rådgiver Vivi Pedersen, tlf.: +47 78 47 13

Elektronisk søknadsskjema

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!