Samisk reiseliv: Etablerertilskudd

Du kan søke om etablerertilskudd til fase 1: kunde-, og produkt/tjenestefokus og/eller fase 2: utviklings- og vekstfasen

FASE 1: KUNDE- OG PRODUKT-/TJENESTEFOKUS

(informasjon om fase 2 lenger ned på siden).

I denne fasen kan det gis etablerertilskudd til:

 • Testing av et produkt/tjeneste/hypotese, samt betalingsvilligheten til potensielle kunder
 • Kundeundersøkelse – Er det et behov for ditt produkt/tjeneste?
 • Kundeundersøkelsen skal gi svar på et problem/behov i markedet.
 • Er du usikker på hvilke kostnader vi dekker, kontakt Sametinget.

Kriterier:

 • Bedriften er registrert som foretak for mindre enn 2 år siden.
 • Du må ha et organisasjonsnummer
 • Søknaden må ha et tydelig mål
 • Før du søker bør du kjenne til mulige konkurrenter eller substitutter til løsningen. Dette må fremkomme i søknaden
 • I søknaden skal det fremkomme en oversiktlig og god plan på hva du skal gjøre hver måned. Dette danner grunnlaget for egen lønn.  

Dette kan du søke om:

 • Egen lønn kan utgjøre inntil kr 15 000 pr. måned.  Dersom du har en full- og/eller deltidsstilling, kan egen lønn avkortes.
 • Til kundefokusfasen kan det gis tilskudd til egen lønn i maksimalt 9 måneder.  
 • Maksimalt tilskudd per bedrift (fase 1 + fase 2) er kr. 400 000.
 • Du kan ikke søke fra begge fasen samtidig.
 • Etablerertilskuddet kan ikke kombineres med annen støtte fra Sametinget.
 • Det må skattes av etablerertilskuddet. Se skatteetaten.no for mer info.

FASE 2: UTVIKLINGS- OG VEKSTFASEN

I denne fasen kan det gis etablerertilskudd til:

 • Utvide markedet ditt nasjonalt og/eller internasjonalt
 • Utvikling av nye produkter og tjenester med fokus på å skape økte verdier
 • Tydeligere profil
 • Forbedre forretningsmodellen. Du har behov for å avklare om forretningsmodellen er riktig innrettet for det markedet du er inn i.
 • Er du usikker på hvilke kostnader vi dekker, kontakt Sametinget.

Kriterier:

 • Bedriften er registrert som foretak for mindre enn 4 år siden.
 • Du må ha et organisasjonsnummer
 • Søknaden må ha et tydelig mål
 • Du har ambisjoner om å skape vekst
 • Du må synliggjøre potensialet
 • Du har en klar strategi på hvordan du skal skape vekst
 • I søknaden skal det fremkomme en oversiktlig og god plan på hva du skal gjøre hver måned. Dette danner grunnlaget for egen lønn.  

Dette kan du søke om:

 • Egen lønn kan utgjøre inntil kr 15 000 pr. måned . Dersom du har en full- og/eller deltidsstilling, kan egen lønn avkortes.  
 • Til vekstfasen kan det gis tilskudd til egen lønn i maksimalt 9 måneder.  
 • Maksimalt tilskudd per bedrift (fase 1 + fase 2) er kr. 400 000.
 • Du kan ikke søke fra begge fasene samtidig.
 • Du kan søke direkte på vekstfasen og må ikke først få kundefokustilskudd for å være i posisjon til tjenesten, gitt av kriteriene er oppfylt.
 • Dersom du søker direkte på vekstfasen må dokumentasjon fra kundefokus legges ved.
 • Etablerertilskuddet kan ikke kombineres med annen støtte fra Sametinget.
 • Det må skattes av etablerertilskuddet. Se skatteetaten.no for mer info.

Kontaktperson:
Rådgiver Kirsten Østby, tlf: + 47 78 47 41 08

Elektronisk søknadsskjema

Oversikt over kommuner som er med i virkeområdet for tilskudd til næringsutvikling (STN-området)

Driftsbudsjett EXCELL | 12,562 kB

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!