Søknadsfrist: 31.03.2018 23:59

Legg merke til at dersom du er under 18 år, må søknaden sendes inn via ID-porten til din forelder/foresatt.

Søknadsfrist: 31.03.18

Søknadene for skoleåret 2017/18 kan sendes inn fra 16.01.18 til 31.03.18.  Søknadene blir behandlet etterhvert som de kommer inn.

Hvem kan få stipend?

  • Elever i videregående skole som har opplæring i samisk enten som førstespråk, andrespråk eller fremmedspråk.
  • Elever i videregående skole som har opplæring i samisk enten som førstespråk, andrespråk eller fremmedspråk som fjernundervisning.
  • Elever i videregående skole som tar eksamen i samisk språk som privatist.
  • Norske statsborgere, eller som har rett til å registrere seg som norsk statsborger og er tilknyttet et offentlig godkjent lærested i Sverige eller Finland.

For å få stipend må du være elev ved et offentlig godkjent lærested i Norge, godkjent for utdanningsstøtte fra Statens lånekasse for utdanning eller være tilknyttet et offentlig godkjent lærested i Sverige eller Finland må være norske statsborgere, eller ha rett til å registrere seg som norsk statsborger og ha rett til støtte gjennom Statens lånekasse for utdanning i Norge.

Hvor mye kan du få i stipend:

  • Samisk som førstespråk: kr 8 000
  • Samisk som andrespråk - samisk 2: kr 5 500
  • Samisk som andrespråk - samisk 3 eller samisk 4: kr 3 000
  • Samisk som fremmedspråk: kr 3 000

Vedlegg til søknaden:

Bekreftelse om at du er elev ved skolen og at du har opplæring i samisk.

Som privatist må du sende inn bekreftelse fra skolen om at du er elev ved skolen og oppmelding til eksamen.

Dersom du er elev i Sverige eller Finland må du sende inn tilleggsinformasjon fra faglærer om hvilket nivå opplæringen tilsvarer iht. Sametingets regelverk; samisk som førstespråk, andrespråk 2, 3 eller 4, eller fremmedspråk.

For mer informasjon om vilkårene for stipendet: Se regelverket for stipendet.

Kontaktpersoner: Anne Marit Triumf, tlf. 78 48 42 11 og Ellen A. Oskal-Spein, tlf. 78 48 42 08

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!