Søknadsfrist: 01.10.2018 23:59

Du kan få tildelt stipend dersom du er student ved et av følgende studier i 2018:

 • Samisk barnehagelærerutdanning eller annen barnehagelærerutdanning for studenter med avlagt eksamen/standpunktkarakter i samisk som 1. eller 2. språk fra videregående opplæring, eller tilsvarende nivå
 • Grunnskolelærerutdanning 5-årig master med samisk i fagkretsen
 • Annen lærerutdanning for studenter med avlagt eksamen/standpunktkarakter i samisk som 1. eller 2. språk fra videregående opplæring, eller tilsvarende nivå.
  • 4-årig grunnskolelærerutdanning 1-7 og 5-10
  • Lektorutdanning 8-13
  • Praktisk-pedagogisk utdanning for allmenne fag
  • Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag 8-13
  • Yrkesfaglærerutdanning
  • Faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag

Hvem kan søke om stipend?

 • Studenter i samisk barnehage- og grunnskolelærerutdanning og praktisk-pedagogisk utdanning ved Sámi allaskuvla
 • Studenter i sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning ved Nord universitet
 • Studenter ved høgskoler og universitet i Norge som er folkeregistrert i Norge, og som kan dokumentere avlagt eksamen eller standpunktkarakter i samisk som 1. eller 2. språk fra videregående opplæring, eller tilsvarende nivå

Stipendenes størrelse:

Beregningsregler I:

 • Barnehagelærerutdanning
 • Grunnskolelærerutdanning 5-årig master 1-7 og 5-10 med samisk i fagkretsen
  • Minimum 30 studiepoeng pr semester         kr 25 000
  • Mellom 15 og 29 studiepoeng pr semester kr 10 000
  • Mellom 10 og 14 studiepoeng pr semester  kr   5 000

Beregningsregler II:

 • 4-årig grunnskolelærerutdanning 1-7 og 5-10
 • Lektorutdanning 8-13
 • Praktisk-pedagogisk utdanning for allmenne fag
 • Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag 8-13
 • Yrkesfaglærerutdanning
 • Faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag
  • Minimum 30 studiepoeng pr semester         kr 10 000
  • Mellom 15 og 29 studiepoeng pr semester kr   5 000
  • Mellom 10 og 14 studiepoeng pr semester  kr   3 000

Rapportering:

I regelverket for stipend for høyere utdanning, finnes egne bestemmelser om rapportering, kontroll, tilbakebetaling og annullering av stipend, blant annet:

 • Det skal leveres dokumentasjon for gjennomført eksamen for vårsemesteret innen 01.10.2018
 • Det skal leveres dokumentasjon for gjennomført eksamen for høstsemesteret innen 01.02.2019

Søknadsskjema:

Sametingets digitale søknadsskjema skal brukes. Søker som ikke er folkeregistrert i Norge og student ved Sámi allaskuvla eller i sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning ved Nord universitet, må selv ta kontakt med Sametinget for utlevering av særskilt søknadsskjema.

Kontaktperson for ordningen: 

Heidi Salmi, Seniorrådgiver høyere utdanning og forskning, +47 78 47 40 46

Elektronisk søknadsskjema

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!