Søknadsfrist: 30.04.2018 23:59

Søknadsfrist: 30. april 2018. Søknader sendt etter denne dato realitetsbehandles ikke.

Hvem kan søke:

Organisasjonene til partier og grupper som er representert i Sametinget

Krav til søknadens innhold og form:

Sametingets elektroniske søknadsskjema skal benyttes.

Budsjett for søknadsåret vedlegges.

Alle nødvendige vedlegg skal følge søknaden. Den som underskriver søknaden må ha fullmakt til å forplikte foretaket/institusjonen mv.

Søkeren plikter å gi Sametinget alle opplysninger som er nødvendige for å behandle søknaden, inkludert informasjon om eventuell annen offentlig støtte.

Beregningsregler:

a) Stemmestøtte:

90 % av den årlige rammen ytes som et likt kronebeløp per stemme oppnådd ved siste sametingsvalg, til organisasjonene til partier og grupper som er representert på Sametinget.

b) Grunnstøtte:

10 % av den årlige rammen ytes som et likt kronebeløp til registrerte samepolitiske organisasjoner som ved siste sametingsvalg mottok minst 2,5 % av stemmene på landsbasis eller som fikk innvalgt minst én representant i Sametinget.

Andre krav til søknaden finnes i gjeldende regelverk for tilskudd til organisasjonene til partier og grupper som er representert i Sametinget.

Kontaktpersoner: Ellen A. Oskal-Spein,+47 78 48 42 08, Per Johannes Marainen, +47 78 48 42 78

Elektronisk søknadsskjema

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!