Mål for tilskuddsordningen:

Et aktivt og målrettet samarbeid med regionale og lokale myndigheter for å styrke og utvikle samisk kultur, språk og samfunnsliv.

Tilskuddsmottakere for ordningen:

 • Kommuner og fylkeskommuner som Sametinget har samarbeidsavtaler med
 • Foretak, institusjoner og organisasjoner i kommuner og fylker som Sametinget har samarbeidsavtaler med. Disse må være registrert i Enhetsregisteret i Norge.

Det kan søkes om tilskudd til følgende tiltak:

 • Samarbeidsprosjekter med fylkeskommunene som Sametinget har samarbeidsavtale med.
 • Samarbeidsprosjekter med bykommuner som Sametinget har samarbeidsavtale med.

Krav til søknadens innhold og form:

 • Sametingets digitale søknadsskjema skal benyttes.
 • Søknader som ikke oppfyller kriteriene for å kunne søke vil bli avvist.
 • Fullstendig budsjett som viser kostnadsoverslag og finansieringsplan.
 • Den som underskriver søknaden, må ha fullmakt til å forplikte foretaket/institusjonen.

Beregningsregler:

 • Nedre grense for tilskudd er kr. 30 000. Maksimalt tilskudd er kr. 400 000.
 • Det ytes ikke tilskudd til tiltak som anses å falle inn under en institusjon/organisasjons ordinære driftsoppgaver, eller prosjekter som er av driftsmessig karakter.
 • Det ytes heller ikke tilskudd til uspesifiserte utgifter, sosiale kostnader og investeringer.

Saksbehandlingstid:

Søker kan forvente svar på søknad 3 måneder etter at søknad er mottatt, Jf forvaltningsloven § 11.

Kontaktpersoner: Per A. Bær, + 47 78 47 41 80, Nanni Mari Westerfjeld, tlf: +47 78 47 40 25, Emma Margret Skåden, tlf: +47 78 47 41 01, Inger Tjikkom, tlf: +47 78 47 40 45

Elektronisk søknadsskjema

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!