Søknadsfrist: 02.05.2019 23:59

Åpen søknadsfrist fram til 02.05.2019.

Hvem kan få tilskudd:

Samiske barnehager.

Norske barnehager med samisk avdeling.

Hva kan man få tilskudd til:

Barnehager kan få tilskudd til organisering av samisk barnehagetilbud bygd på samisk språk og kultur.   

Hvor mye kan man få:

Grunnsats pr. avdeling inntil kr 70 000,-.

Inntil kr 30 000,- pr. samiskspråklige barnehageansatte i hel stilling, begrenset til to samisksprklige ansatte pr avdeling. For deltidsstillinger tildeles tilskudd etter stillingens størrelse.

Kontaktpersoner:

Anna Kristine Skum Hætta, tlf +47 78 48 42 57

NB! Vi legger ut ny informasjon med nytt regelverk for 2019 om dette tilskuddet i begynnelsen av februar.

Elektronisk søknadsskjema

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!