Tilskudd til samiske kulturminner

Søknadsfrist: 15.02.2020 23:59

Søknadsfrist: 15.02.20

Hvem kan få tilskudd: Eiere og brukere av samiske kulturminner og krigsminner i samiske landskap

Hva kan man få tilskudd til:

Bygningsvernprosjekter:

  • Utarbeide antikvariske restaureringsplaner for automatisk fredete og verneverdige samiske bygg.
  • Restaurering av automatisk fredete og verneverdige samiske bygninger, bygninger som har stor betydning for det samiske lokalsamfunnet prioriteres.
  • Formidling knyttet til automatisk fredete og verneverdige samiske bygninger.

Registrering og dokumentasjon:

  • Registrering av automatisk fredete samiske kulturminner og kulturmiljøer. Områder som er lite undersøkt i forhold til samiske kulturminner prioriteres.
  • Innsamling og dokumentasjon av samiske immaterielle kulturminner i landskapet.
  • Innsamling av muntlige historier og minner knyttet til andre verdenskrig og brenning, evakuering og gjenoppbygging i Nord-Troms og Finnmark.

Skjøtsel og tilrettelegging:

  • Utarbeidelse av skjøtselsplaner for samiske kulturminner og kulturmiljøer.
  • Skjøtselstiltak og tilrettelegging av kulturminner og kulturmiljø med særlig prioritet på prosjekter innen Riksantikvarens BARK program.

Hvor mye kan man få: Inntil 400 000,-       

Dersom du trenger hjelp med søknadsskjemaet, så kan du kontakte disse:

Kontaktpersoner: Seniorrådgiver Lars Børge Myklevold, seniorrådgiver Kjartan Gran, +47 78 48 42 84, seniorrådgiver Ingvild Larsen, +47 78 48 42 79, fagleder Elin Rose Myrvoll, +47 78 47 40 20

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!