Søknadsfrist: 02.05.2018 23:59

Hvem kan få tilskudd:

Forlag, foretak og private institusjoner og andre miljøer. Foretak, institusjoner og organisasjoner som mottar tilskudd må være registrert i Enhetsregisteret i Norge.

Hva kan man få tilskudd til:

Det kan gis tilskudd til nyutvikling, parallellutgaver, nyopptrykk, revidering av eksisterende læremidler, tilleggskomponenter til eller komplementering av læremiddel/læreverk.

Hvor mye kan man få:

Det kan gis inntil 100 % tilskudd til utvikling og produksjon av læremidler.Sametinget foretar årlige prioriteringer for satsningsområder innen de ulike fag og årstrinn. Dersom det søkes om tilskudd til prosjekter utenfor årets prioriteringsområder, må det legges ved begrunnelse og dokumentasjon for behovet.

Prioriteringer 2018:

Læremidler på sørsamisk:

 • Samisk som førstespråk 9. og 10. årstrinn.
 • Duodji 1.-7. årstrinn.
 • Design og duodji Vg2-Vg3, temabaserte læremidler.
 • Mat og helse 5.-7. årstrinn.
 • Samisk som andrespråk, læremidler som effektiviserer arbeidet med å få andrespråkselever til å bli funksjonelt tospråklige.
 • Ekstraordinært tilskudd til påbegynte læremiddelprosjekter med ferdigstillelsesfrist fra og med høsten 2018, med behov for tilpasning til nye læreplaner som utvikles i forbindelse med fornying av fagene.

Læremidler på lulesamisk:

 • Samisk som førstespråk 8. årstrinn.
 • Samisk som andrespråk, Samisk 2 8.-10. Årstrinn/Samisk 3 Videregående opplæring, Nivå 4-6.
 • Duodji 1.-7. årstrinn.
 • Mat og helse 5.-7. årstrinn.
 • Samisk som andrespråk, læremidler som effektiviserer arbeidet med å få andrespråkselever til å bli funksjonelt tospråklige
 • Ekstraordinært tilskudd til påbegynte læremiddelprosjekter med ferdigstillelsesfrist fra og med høsten 2018, med behov for tilpasning til nye læreplaner som utvikles i forbindelse med fornying av fagene.

Læremidler nordsamisk:

 • Musikk 1.-4. årstrinn, læremiddel og/eller læringsressurs for lærere.
 • Mat og helse, 5.-7. årstrinn.
 • Kroppsøving 1.-10. årstrinn.
 • Samisk som andrespråk, læremidler som effektiviserer arbeidet med å få andrespråkselever til å bli funksjonelt tospråklige
 • Ekstraordinært tilskudd til påbegynte læremiddelprosjekter med ferdigstillelsesfrist fra og med høsten 2018, med behov for tilpasning til nye læreplaner som utvikles i forbindelse med fornying av fagene.

Særskilt tilrettelagte læremidler på nord-, lule- og sørsamisk utover ordinær tilpasning:

 • Læremidler som ivaretar inkludering, sosiale relasjoner og samhandling med andre.
 • Læremidler med tydelig progresjon og nivåinndeling.
 • Ekstraordinært tilskudd til påbegynte læremiddelprosjekter med ferdigstillelsesfrist fra og med høsten 2018, med behov for tilpasning til nye læreplaner som utvikles i forbindelse med fornying av fagene.

Søknadsskjema

Sametingets digitale søknadsskjema skal benyttes.

Kontaktpersoner: Karen Lovise Siri Stångberg, +47 78 48 42 16, Berit Sara Sara Buljo, +47 78 42 42 26, May Ragnhild Eira Guttorm, +47 78 48 42 44

Elektronisk søknadsskjema

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!