Barn-C-Kenneth-Haetta_mainimage.jpg

Samisk språk og kultur er viktig å vektlegge i et samisk barnehagetilbud. Det handler om arv og tradisjoner, og å utvikle barnas samiske identitet, styrke og utvikle barnets samiske språk, på en ny måte i en ny tid.

Barnehageseksjonens ansatte og kontaktinformasjon 

Mikkelsen, Mikkel Eskil.jpg

Rådsmedlem
Parti: NSR

Samisk barnehagetilbud

Med samisk barnehagetilbud menes et tilbud der innholdet i barnehagen bygger på samisk språk og kultur. Barnehagen skal styrke barnas identitet som samer ved å fremme bruken av samisk språk og ved å fremme, bruke og utvikle samisk språk og kultur. Barnehagen ledes av samiskspråklige pedagogisk personale.

Det samiske barnehagetilbudet kan deles inn i følgende kategorier: a) samiske barnehager og samisk avdeling i norske barnehager b) barnehager med tilbud om samisk språkopplæring.

Sametinget legger til rette for samisk barnehagetilbud gjennom politikkutvikling og forvaltning av tilskudd til barnehagene. Barnehager som gir et samisk barnehagetilbud kan søke på de ulike tilskuddsordningene. Tilskuddsordningene er beskrevet i Sametingets budsjett. 

22.11

NOU 2016: 18 - Hjertespråket har Sametinget i 2017 satt i gang prosjektet “Sámi mánát ođđa searvelanjain/samiske barn i nye pedagogiske rom.”
Prosjektet skal gjennom målrettede tiltak løfte kvaliteten i samiske barnehager, blant annet gjennom en endring i den pedagogiske tilnærmingen, slik at barnehagene tar utgangspunkt i samiske verdier, samiske språk, levesett, tenkemåte, forståelse i arbeids -og læringsmetoder.

Seminar Sámi mánát ođđa searvelanjain/Samiske barn i nye pedagogiske rom 22. november 2018, kl 08.30-12.00 Sametingets plenumssal

Sametinget har flere samarbeidspartnere som jobber sammen med oss for å nå våre mål.

Kunnskapsdepartementet

Utdanningsdirektoratet

Fylkesmannen

Foreldreutvalget for barnehager

Eksterne resursser:

Barnehageloven (Lovdata)

Les mer: 

Feiring av 6. februar i barnehagen

Den 6. februar er offisiell flaggdag i Norge og markeres over hele landet som samenes nasjonaldag. Det er mange begivenheter og symboler knyttet til dagen. 

Nyttige ressurser for barnehager, skoler og andre:

Les mer her om nasjonaldagen og nasjonale symboler:

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!