Barn-C-Kenneth-Haetta_mainimage.jpg

Samisk språk og kultur er viktig å vektlegge i et samisk barnehagetilbud. Det handler om arv og tradisjoner, og å utvikle barnas samiske identitet, styrke og utvikle barnets samiske språk, på en ny måte i en ny tid.

Barnehageseksjonens ansatte og kontaktinformasjon 

Mikkelsen, Mikkel Eskil.jpg

Rådsmedlem
Parti: NSR

Samisk barnehagetilbud

Med samisk barnehagetilbud menes et tilbud der innholdet i barnehagen bygger på samisk språk og kultur. Barnehagen skal styrke barnas identitet som samer ved å fremme bruken av samisk språk og ved å fremme, bruke og utvikle samisk språk og kultur. Barnehagen ledes av samiskspråklige pedagogisk personale.

Det samiske barnehagetilbudet kan deles inn i følgende kategorier: a) samiske barnehager og samisk avdeling i norske barnehager b) barnehager med tilbud om samisk språkopplæring.

Sametinget legger til rette for samisk barnehagetilbud gjennom politikkutvikling og forvaltning av tilskudd til barnehagene. Barnehager som gir et samisk barnehagetilbud kan søke på de ulike tilskuddsordningene. Tilskuddsordningene er beskrevet i Sametingets budsjett. 

25.4
26.4

Seminar for samiske barnehageansatte og andre interesserte 25.- 26. april 2018, Scandic Ishavshotel, Tromsø

Tema: Barnehagehverdagen for samiske barn i en moderne tid.

Den samiske barnehagesektoren er i stadig utvikling. Dette medfører blant annet at rammeplan for barnehagen skal implementeres i alle barnehager. Det samiske innholdet har en sentral plass i den nye rammeplan, som medfører utfordringer for de ansatte. Samiske barnehager skal realisere den nye rammeplanen som en helhet, men da ut i fra et samisk ståsted og kontekst. Samiske barn har krav på en god barnehagehverdag og et samisk barnehagetilbud med høy kvalitet, der barna kan bruke sitt samiske språk, sin kultur og utvikle sin egen samiske identitet.

Påmeldingsfrist er 22.03. Påmelding her.

Kontaktpersoner: Rådgiver Ellen Janne Siri, +47 78 48 42 22, seniorrådgiver Anne Jannok Eira, +47 78 47 40 48

Sametinget har flere samarbeidspartnere som jobber sammen med oss for å nå våre mål.

Kunnskapsdepartementet

Utdanningsdirektoratet

Fylkesmannen

Foreldreutvalget for barnehager

Eksterne resursser:

Barnehageloven (Lovdata)

Les mer: 

Feiring av 6. februar i barnehagen

Den 6. februar er offisiell flaggdag i Norge og markeres over hele landet som samenes nasjonaldag. Det er mange begivenheter og symboler knyttet til dagen. 

Nyttige ressurser for barnehager, skoler og andre:

Les mer her om nasjonaldagen og nasjonale symboler:

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!