Arktisk råd

Arktis er et sentralt område i internasjonal politikk. Klimaendringer og andre utfordringer tilsier at vi må finne gode løsninger med fokus på miljø, ressurser og energi.

Nyhet | publisert

Det arktiske samarbeidet involverer åtte stater i det sirkumpolare området, og omfatter både et samarbeid mellom de respektive statenes regjeringer og parlamentariske forsamlinger.  I Arktisk råd møtes de åtte arktiske statene og representanter for urfolk for drøfting av saker av felles interesse. Rådets mandat er å bidra til bærekraftig utvikling og beskyttelse av miljøet i Arktis.

Arktisk råd ble etablert i 1996 og består av Norge, Danmark/Grønland/Færøyene, Sverige, Finland, Island, USA, Canada og Russland. I tillegg deltar representanter for arktiske urfolk som permanente deltakere i rådet. Blant disse er Samerådet som representerer samene i Norge, Sverige, Finland og Russland. De seks urfolksorganisasjoner som sitter rundt bordet sammen de åtte medlemsstatene med status som permanente deltakere er:

  • Arctic Athabaskan Council (AAC)
  • Aleut International Association (AIA)
  • Gwich'in Council International (GGI)
  • Inuit Circumpolar Council (ICC)
  • Russian Arctic Indigenous Peoples of the North (RAIPON)
  • Saami Council (SC)

Sametinget inngår i den norske delegasjonen til Arktisk råd og deltar på SAO-møter og på ministermøter. Det er etablert en praksis der Sametingspresidenten holder en del av det norske innlegget på ministermøter i Arktisk råd. Sekretariatet til Arktisk råd er lokalisert på Framsenteret i Tromsø.

Les mer om Arktisk råd her.

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!