Barentssamarbeidet

Barentssamarbeidet ble etablert gjennom Kirkenes-erklæringen i 1993.

Nyhet | publisert

En ny Kirkenes-erklæring ble vedtatt i 2013.Barentssamarbeidet har gitt urfolkene og regionene i nord en rolle i samarbeidet med Russland. Folk-til-folk samarbeidet styrker båndene mellom folkene som lever i nord. I Barentssamarbeidets regi har det vært gjennomført mange vellykkede samarbeidsprosjekter, særlig på kultur- og næringssiden. Barentssamarbeidet har bidratt til å styrke den samiske fellesskapsfølelsen med samene på Kolahalvøya.

Barentsrådet/Barents Euro-Arctic Council (BEAC) er et forum for mellomstatlig samarbeid i Barents Region. Samene, nenetsere og vepsere er urfolkene i Barentssamarbeidet. Arbeidsgruppen for urfolk (WGIP) deltar på møtene i Barentsrådet og møtene i embetsmannskomiteen. Samisk parlamentarisk råd oppnevner samiske medlemmer fra Finland, Norge og Sverige til WGIP. Neste sesjon avholdes i Russland i 2017.

Barents Regionråd (RC) er et interregionalt samarbeidsforum for fylkeskommuner, len, oblast fra de nordlige delene i Finland, Norge and Sverige og nord-vest Russland, samt for urfolkene i Barentssamarbeidet.  Barents Regionråd ledes av Kainuu regionen, Finland, til slutten av 2017. 

Arbeidsgruppen for urfolk i BEAR (WGIP) er oppnevnt av Regionrådet og ble etablert på permanent basis i 1995. WGIP har rådgivende status overfor Regionrådet og Barentsrådet (Barents Euro-Arctic Council – BEAC), og har dermed en særskilt politisk status innenfor den formelle strukturen i Barentssamarbeidet. Representantene fra finsk, svensk og norsk side oppnevnes av Samisk Parlamentarisk Råd for fire år. Representantene for samene, nenetserne og vepserne på russisk side velges for tre år etter forslag fra deres egne organisasjoner.

Arbeidsgruppen for urfolk fra 2014:

  • Christina Henriksen, for samene i Norge. Hun er også valgt som leder for Arbeidsgruppen.
  • Tiina Sanila-Aikio, for samene i Finland
  • Kristina Nordling, for samene i Sverige
  • Valentina Sovkina, for samene i Russland

Urfolksrådgiver i Barentssekretariatet er sekretær for Arbeidsgruppen.

Samisk parlamentarisk råd har oppnevnt Christina Henriksen som observatør til Barents Regionråd. Hun representerer samene fra Finland, Norge og Sverige.

Barents Urfolkskontor (Barents Indigenous Peoples’ Office – BIPO) ble opprettet i 2003. Kontoret finansieres av Sametinget i Norge og administreres av Barentssekretariatet. Kontoret skal være et bindeledd mellom urfolkene i Barentssamarbeidet og mellom urfolk og andre aktører i Barentssamarbeidet, og skal spesielt bistå urfolkene fra russisk side med hensyn til prosjektsøknader og informasjon. BIPO ble i 2007 flyttet fra Murmansk by til Lovozero. I 2012 ble kontoret flyttet til Murmansk. Kontoret ledes av Tatiana Egorova.

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!