Samiske kulturspor i trær i Pasvik

Kunnskapen om samisk bruk av skogen gjennom tidene er lite kjent. Tradisjonelt har samene lagt igjen få spor i landskapet og særlig gjelder dette skogsområdene. Barktatte trær er sjeldne og interessante levninger, som vitner om samisk bruk av furubark i tidligere tider.

Nyhet | publisert

Ukjent kulturminnetype

Bruken av bark har vært et utbredt fenomen i de skogkledde delene av kloden og tradisjonen praktiseres fremdeles i områder hvor gamle levemåter er holdt i hevd av urfolk. Barktaking som praksis har pågått i svært lang tid, men likevel er få spor registrert. Boplasser og andre kulturminner som ligger i skogen gror fort til. Store arealer gammel skog er dessuten hogd ut etter 1950.

Samisk barktaking

De eldste indikasjonene på denne høstingen kan spores tilbake til neandertalerne i paleolittisk tid. I Norge startet forskningen på samisk barktaking i 1990-årene, men fenomenet er omtalt i eldre kilder. Bare en liten del av de samiske kultursporene i trær er identifisert. Mange typer er fremdeles ukjente, i likhet med omfanget og utbredelsen av barktatte trær. Derfor er det stadig mulig å påvise samiske kulturspor i trær gjennom nye undersøkelser.

Registreringer i Pasvik

Rein Midteng har i et prosjekt kartlagt mange slike kulturminner i Pasvik. Sametinget innvilget i 2015 midler til dette prosjektet. Midteng har i 2017 rapportert om svært mange slike funn.  

Hans undersøkelser viser at den samiske bruken av bark må ha vært utbredt i Pasvik.

Bruk av bark

Barken ble tatt av omlag 100 år gamle trær. Innerbarken kunne spises som den var. Man kunne også riste og knuse den til mel og blande den i reinmelk. Senetråd holdt seg myk når den ble oppbevart i innerbark. Av ytrebarken kunne man lage avkok til å desinfisere sår.

Dersom du vil lese mer om barktatte trær kan du blant annet lese Jostein Lorås og Siw Eidissen sin artikkel: Et samisk kulturlandskap i gammelskogen. Barktatte furutrær i Varnvassdalen på Helgeland.

pasvik2.jpg
FOTO | Beahci Báhčaveajis mas lea váldojuvvon bárku. Govva: Rein Midteng/Barktatt furutre i Pasvik. Foto: Rein Midteng.
pasvik.png
FOTO | Olggut bárku lanjahuvvo čoarvedávttiin. Suoma nationálamuseas/Ytterbarken flekkes av med et bein fra reinhornet. Fra Finlands nasjonalmuseum.

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!