3-årig prosjektstilling - Forebygge mobbing

3-årig prosjektstilling - Forebygge mobbing

Sametingets avdeling for oppvekst og opplæring har en ledig prosjektstilling for å arbeide med tiltak som forebygger mobbing. Søknadsfrist: 10.08.21.

Tiltredelse snarest, og varighet er tre år.

Arbeidssted er ved ett av Sametingets kontorsteder der det er ledig kontorkapasitet.

Arbeidsoppgaver

Stillingens primære arbeidsoppgaver:

 • Oppfølgning og saksbehandling av saker som knyttes til arbeidet med å forebygge mobbing.
 • Samiske barns rettigheter.
 • Tilskuddsordningen for samiske barnehager og skoler som håndterer emnet mobbing.
 • Samarbeid med andre aktører.
 • Koordinering av konferanser/kampanjer

Stillingen kan også tillegges andre oppgaver knyttet til Sametingets virksomhet.

Kvalifikasjoner

Stillingen ønskes besatt av en person som har utdanning på høgskole-/universitetsnivå, minimum på bachelornivå. Arbeidserfaring fra liknende arbeid, samt kompetanse og kunnskap om mobbing vektlegges.

Kompetanse i samisk og norsk, både muntlig og skriftlig er et krav.

Videre vektlegges:

 • Kunnskap om samiske samfunnsforhold
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Evne til å arbeide selvstendig og målrettet
 • Serviceinnstilling
 • Personlig egnethet

Lønns- og arbeidsvilkår

Stillingen lønnes etter Statens regulativ i stillingskode 1408 førstekonsulent eller 1434 rådgiver.

 • Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse
 • Gode låne- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • For alle bosatt i Finnmark og Nord-Troms gjelder nedskriving av studielån i Statens lånekasse med 10 % pr. år, inntil kr 25.000, og særskilt skattefradrag
 • Fleksibel arbeidstid og andre gode velferdsordninger

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne og hull i CV.

Sametinget oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, nasjonal eller etnisk bakgrunn, funksjonshemming eller hull i CV. Sametinget er IA-virksomhet (Inkluderende Arbeidsliv) og legger vekt på tilrettelegging av arbeidsforholdene for den enkelte medarbeider.

Ansettelsen skjer i henhold til gjeldende lover, reglement og avtaler.
Stillingen har 6 måneders prøvetid.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via link på denne siden «Søk stillingen», og skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV – utdanning og yrkeserfaring må fylles ut i det elektroniske skjemaet
 • Vitnemål og attester må vedlegges
 • Minimum to referanser

I henhold til offentleglova §25 kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Søknadsfrist: 10.08.21

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søk stillingen

Søknadsfrist

10. august 2021

Se utlysningen på jobbnorge.no