Digital ordbok-app skal hjelpe flere til å lære seg samisk

Digital ordbok-app skal hjelpe flere til å lære seg samisk

Sametingsrådet bevilger 300.00 kroner til Sikku media i Tana for å lage nordsamisk-engelsk digital ordbok for mobiltelefoner, Duhát Sámi Sáni – A Thousand Sámi Words.

I ordbok-appen skal de 1000 vanligste ordene oversettes fra samisk til engelsk. Det skal skrives korte setninger som eksempler til ordene. Ordboken er tenkt til folk som kan engelsk og som vil lære nordsamisk, og appen skal være gratis for brukerne.

BildeKlikkForStorVersjon

– Det er viktig at det samiske samfunnet henger med i den digitale utviklingen. Dette vil øke språkaktivitet gjennom involvering av aktører i hele samfunnet, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR).

Sámi oahppolihttu (SOL) og Kautokeino sameforening arrangerte sommeren 2020 kurset “North Sámi Beginner’s Course”, hvor det deltok 150 stykker. Kurset ble holdt på engelsk og mange har i den forbindelse etterlyst en samisk-engelsk ordbok.

– En slik ordbok er til stor hjelp for engelsktalende som vil lære samisk. I Giellalokten står det at de samiske språkene skal bli naturlige og levende språk i samfunnet, og det betyr at det må legges til rette for opplæring i samisk, så samisk språk høres på alle arenaer i samfunnet, sier Mikkelsen.

Han tror det er mange som har lyst til å lære seg samisk, og at en stor del av disse behersker engelsk godt.

– Engelsk er et verdensspråk, og denne digitale ordboken vil være et bra tilbud spesielt til innvandrere til samiske samfunn, så de kan lære seg samisk. Det skal være like muligheter for innvandrere å lære seg samisk som det er å lære seg norsk.

Støtten gis fra tilskuddsordningen Tilskudd til samiske språkprosjekter, hvor et av prioriteringene for i år er nettopp utarbeiding av ordbøker i samiske språk, og spesielt prioriteres digitale løsninger.

Sikku media utvikler samiske apper for iOS og Android enheter og har tidligere laget liknende apper, som for eksempel appen «Samisk ordbok», som inneholder over 30.000 samiske ord.

For intervju eller spørsmål, kontakt sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR), tlf. +47 917 42 161, mikkel.eskil.mikkelsen@samediggi.no