Lanserer språkutviklingsprosjekt for samiske barn

Lanserer språkutviklingsprosjekt for samiske barn

 Sametingsrådet lanserer prosjektet Les for meg / Lågå munji / Loga munnje / Lohkh munnjien i Bodø på Stormen bibliotek den 27. oktober under Samisk språkuke. Prosjektet skal oppmuntre voksne til å lese høyt, synge, rime, joike og prate med barn.

Sametingsråd Henrik Olsen. Sametingsrådet inviterer foreldre og alle andre som møter samiske barn i hverdagen til å følge seminaret digitalt eller på Stormen bibliotek. Programmet er publisert på Sametingets nettside og Facebook side. Ansatte på helsestasjoner og bibliotek er spesielt invitert til å delta på seminaret og tiltaket.

Målet med tiltaket Les for meg! er å styrke samisk språk, øke interesse for samiskspråklig litteratur, og legge til rette for leselyst. Tidlig språkstimulering er viktig for at barnet senere skal bli en god leser, glad i bøker og få et stort ordforråd.

Å lese høyt for barnet gjør med andre ord barnet bedre rustet for livet. I samarbeid med helsestasjoner og bibliotek vil det bli delt ut gratis bøker og informasjonsmateriell om språkutvikling til små barn og deres foreldre.

– Forskning viser at lesing i hjemmet er avgjørende for barnas språkutvikling og leseferdigheter. Ved å sitte med en voksen som leser i bøker, blir barna kjent med hva bokstaver og ord er, og vil ha lettere for å lese selv. Dette vil på sikt kunne føre til økt bruk av samisk språk og en interesse for samisk litteratur i senere alder, sier sametingsråd Henrik Olsen (NSR). 

Les mer om arrangementet 27. oktober

Les mer om prosjektet på sametingets nettside: sametinget.no/lesformeg

For spørsmål eller intervju, kontakt sametingsråd Henrik Olsen (NSR), 907 75 219, henrik.olsen@samediggi.no