Sametinget og Tromsø kommune signerte ny samarbeidsavtale

Sametinget og Tromsø kommune signerte ny samarbeidsavtale

Sametingspresident Aili Keskitalo og ordfører i Tromsø Gunnar Wilhelmsen signerte fredag 18. juni ny samarbeidsavtale. Avtalen skal sikre samisk barnehageplassgaranti, styrking av samisk undervisning, eget Samisk hus og formidling av kulturminner.BildeKlikkForStorVersjonOrdfører i Tromsø Gunnar Wilhelmsen (AP) og sametingspresident Aili Keskitalo (NSR) Åse M.P. Pulk, Sámediggi  

Tromsø kommune var den første bykommunen som Sametinget inngikk en egen samarbeidsavtale med. Samarbeidsavtalen ble signert i oktober 2013 i Tromsø. De siste årene har Sametinget og Tromsø kommune jobbet med revidering av denne avtalen og denne skal nå signeres fredag 18. juni i anledning Sametingets plenumsmøte i Karasjok.

– Tromsø er hjemkommunen til svært mange samer og samiske barn, og det gleder meg at de ønsker å være en foregangskommune, slik denne samarbeidsavtalen viser, sier sametingspresident Aili Keskitalo (NSR).

– Denne avtalen er svært viktig for Tromsø kommune. Våre mange samer i kommunen skal og må få rom til å utøve, lære og utvikle sin kultur, slik denne avtalen nå fortsetter å legge til rette for, sier ordfører i Tromsø kommune, Gunnar Wilhelmsen (AP).

Avtalens formål er å legge forholdene til rette for et forpliktende samarbeid for å kunne bevare og utvikle samisk språk, kultur og samfunn i alle deler av Tromsø-samfunnet.

I denne samarbeidsavtalen skal Sametinget og Tromsø kommune videre samarbeide om:

  • En egen barnehageplassgaranti. Garantien skal sikre at Tromsø kommune har tilstrekkelig kapasitet på samiske barnehageplasser i avdeling eller i egen samisk barnehage.
  • Det samiske barnehagetilbudet skal driftes etter sterke språkmodeller, med samiskspråklig personell. Tromsø kommune skal bidra til å utvikle samisk barnehagepedagogikk og samisk kultur, med vekt på samiske verdier knyttet til språk, natur og tradisjonskunnskap.
  • Samisk hus-prosjektet skal realiseres. Ønsket er å realisere det i løpet av 2021.
  • Skjøtsel og formidling av de samiske kulturminnene i Sálašvággi/Tromsdalen og Rávdnjemuotki/Finnheia i perioden 2021-2024.
  • Eget undervisningsopplegg til oppfølgning av «Doarvái dál», ved at det lages et undervisningsopplegg i skolen for å hindre samehets.
  • Styrking av sjøsamisk språk, kultur og næring skal fremmes og synliggjøres. Reiseliv og kulturnæringer er voksende næringer i Tromsø. Partene skal i fellesskap med andre kulturaktører jobbe for å fremme samisk kultur på en respektabel måte.
  • Tilby alle elever i grunnskolen en digital lokal kunnskapspakke knyttet til samisk levesett, historie og kultur. Denne kunnskapspakken skal speile lokale samiske forhold i tråd med samisk innhold i læreplanene for de ulike fagene.
  • Fokus på å sikre et helhetlig opplæringstilbud i samisk 1.-10. trinn. Det er en ambisjon om oppstart av eget samisk ungdomstrinn i Tromsø kommune fra høsten 2021.

Samarbeidsavtalen har årlig oppfølgning ved at det skal gjennomføres årlig folkemøte, i tillegg til politisk og administrativt møte. Det skal nå lages eget handlingsprogram der oppgaver konkretiseres og det settes prioriteringer for de neste fire årene.

For intervju eller spørsmål, kontakt sametingspresident Aili Keskitalo (NSR), tlf. +47 971 29 305 og ordfører i Tromsø Gunnar Wilhelmsen (AP) tlf +47 920 67 100.

Bilder fra underskrivingen

Les: Avtale om samarbeid mellom Sametinget og Tromsø kommune (PDF, 3 MB)