Sámij álmmukbiejvve láhkan

Sámij álmmukbiejvve láhkan

Sámij álmmukbiejvve láhkan. Ávttjip dijáv rádjat gåhttjomijt sámedikkepolitihkkárijda.

Sámedikkeráde vuojnná juo li gåhttjoma boahtegoahtám sámedikkepolitihkkárijda boahtte jage sáme álmmukbiejve ávvudallamijda.   

Jus dát galggá buoremus láhkáj mannat, de ávttjip dijáv rádjat gåhttjomijt åvddål 14.01.2023.
Rája gåhttjomav dási: samediggi@samediggi.no

– Mij sihtap biedjat ájggemierev gåhttjomijda, navti váj buorre plána baktu máhttep oassálasstet vijddásit, javllá guládallamdirekterra Liv inger Somby.

Siebre, organisasjåvnå, suohkana ja ietjá almulasj orgána gudi juo li rádjam gåhttjomijt, e dárbaha dav dahkat ådåsit, dajnas gå la juo registreriduvvam Sámedikken.