Samisk kulturarv kommer hjem

Samisk kulturarv kommer hjem

Sametingsrådet bevilger et regionalutviklingstilskudd til Árran lulesamisk senter på inntil kr. 230 000,- til prosjektet Samisk kulturarv kommer heim - utstilling om Bååstede.

Bååstede betyr tilbake på sørsamisk, og er et kulturarvprosjekt som tar utgangspunkt i Norges forpliktelser overfor samene som urfolk.

Les mer om Bååstede

Av rundt 4200 gjenstander fra hele Sápmi, som tidligere har vært innsamlet og blitt en del av Norsk Folkemuseum og Kulturhistorisk museum i Oslo, skal nå 383 tilbakeføres Árran lulesamisk senter. Disse gjenstandene skal nå stilles ut.

– Det er gledelig å registrere at det endelig begynner å skje noe med samlinga, og snart skal publikum endelig få se noen av gjenstandene. Gjennom Bååstede-prosjektet vil de samiske museene bidra til at den samiske befolkninga får oppleve at de har fått hjem sin egen kulturskatt og på den måten bidra til vitalisering av samisk språk, kultur og identitet. Det er kjempeviktig, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen.

Hovedmålet med utstillinga er først og fremst å gjøre Bååstede-samlinga tilgjengelig for det samiske folket. De tilbakeførte gjenstandene skal bidra til økt kunnskap, forståelse, stolthet og nærhet til egen kulturarv. ´

– Dette er et viktig og spennende regionalt utviklingstiltak som vi også samarbeider med fylkeskommunen om, sier en annen sametingsråd, Silje Karine Muotka.

I tillegg kommer utstillinga til å tematisere duodjitradisjoner for å belyse områder av samisk kultur som har vært sentral i den feminine sfære i det samiske samfunnet. På sikt er det også planlagt å skape interesse hos barn og unge og tilrettelegge utstillinga slik at den kan inngå som tilbud til den kulturelle skolesekken med omvisninger og workshops om duodji og språk.

– Når de samiske museene, og i dette tilfellet Árran, nå får gjenstandene tilbakeført er det viktig at det legges til rette for at disse gjenstandene kan formidles på en museumsfaglig måte i tillegg til at gjenstandene skal være sikret for forvitring, avslutter sametingsråden.

For mer informasjon eller intervju, kontakt sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR), tlf. 917 42 161 eller e-post: mikkel.eskil.mikkelsen@samediggi.no