Støtter dubbing av Mamma Mu til nord- og sørsamisk

Støtter dubbing av Mamma Mu til nord- og sørsamisk

Sametingsrådet bevilger 300 000 kroner i støtte til Internasjonalt Samisk Filminstitutt (ISFI) til å dubbe animasjonsfilm om Mamma Mu til nord- og sørsamisk. BildeKlikkForStorVersjonDirektør i ISFI Anne Lajla Utsi og sametingsråd Henrik Olsen (NSR) Jenna Rasmus, ISFI     

Filmen om Mamma Mu er basert på de kjente, svenske bøkene om den uvanlige kua Mamma Mu, og animasjonsfilmen er ment for de minste barna. Den nye filmen om Mamma Mu skal ha premiere i januar 2021.

ISFI vil dubbe filmen til nord- og sørsamisk og premieren skal være samtidig som filmen på originalspråk. ISFI er i dialog med Mamma Mu-produsenten om å få til en avtale som går ut på å kunne vise samiske versjoner av filmen på alle plattformer, også stream.

– Prosjektet gir en unik mulighet til å lansere en langfilm for barn på både nord- og sørsamisk samtidig som filmen kommer ut på kino, noe som vil være med på å synliggjøre de samiske språkene og gi samiske barn mulighet til å se film på sitt eget språk i en større kinosal, sier sametingsråd Henrik Olsen (NSR).

ISFI er også i dialog med Tromsø Internasjonale Filmfestival (TIFF) om å sette opp de samiske versjonene av filmen på deres utekino i januar 2021.

Direktør i ISFI Anne Lajla Utsi synes det er viktig at det dubbes nye barnefilmer og animasjoner til samiske språk, og at dette arbeidet prioriteres.

– Vi er veldig takknemlige for denne støtten. Den bidrar til at våre barn kan se filmer på sitt morsmål. Det finnes veldig få barnefilmer og -programmer på samisk og derfor er det viktig at denne type språkarbeid prioriteres. Det løfter statusen til samiske språk, spesielt fordi vi skal dubbe denne animasjonsfilmen også til sørsamisk, sier Utsi.

ISFI skal produsere den nordsamiske dubbingen i Kautokeino, og i samarbeid med Bautafilm AB produsere den sørsamiske versjonen i Tärnaby i Sverige.

– Prosjektet anses å være en utvikling av både ISFI og Bautafilm når det kommer til fremtidig samarbeid for dubbing av filmer til sørsamisk, sier sametingsråd Henrik Olsen.

Bevilgningen gis over ordningen Institusjonsutvikling.

For intervju eller spørsmål, kontakt sametingsråd Henrik Olsen (NSR), 907 75 219, henrik.olsen@samediggi.no, eller direktør i Internasjonalt Samisk Filminstitutt Anne Lajla Utsi, 907 55 574, annelajla@isfi.no.