Ođđasat

Statnett ákkastallan buot 420kV- fápmolinnjáide Finnmárkkus lea vuođđuduvvon erenoamážit ođđa ealáhusovdánahttimii ja fápmogáibideaddji huksemiid geažil, danne go vurdet bieggafápmoindustriija ahtanuššat. Sámediggeráđđi háliida deattuhit ahte álbmotriekti lea gustovaš buot sisabahkkenáššiin.

Sámediggeráđđi lea reviderejuvvon bušeahtas árvalan juolludit 9,8 miljon ruvnnu, mas ráđđi vuoruha liigedoarjaga  doaimmaide mat nannejit sámi servodaga. Stuorámus oassi dáin ruđain mannet mánáidgárddiide, museaide ja árbevirolaš sámi ealáhusaide.

Sámedikkis lea sadjásašvirgi gulahallanráđđeaddin borgemánu 15.b 2022:s gitta njukčamánu 31. b 2023. Mii ohcat du gii beroštat servodagas, geas lea dáhttu ovttasbargat, ja gii leat áŋgir bohtosiid oažžut áigái ja geas lea ollu bargonávccat.

Ohcanáigemearri: 07.06.22.

Sámedikkis lea rabas 30% bistevaš virgi ráđđeaddin/seniorráđđeaddin Ealáhus-, kultur- ja dearvvašvuođaossodagas.

Ohcanáigemearri: 07.06.22.

Sámediggi lea juolludan 175 000 kruvnnu doarjagiin ABC-Company E-skuvla AS lágidit davvisámegiela álgokurssa rávisolbmuide neahta bokte ja Láhppi Sámiid Searvái 40 000 kruvnnu doarjaga vai besset lágidit sámegielkurssaid.

Plánejuvvon Ásodatvisti Kárášjohkii mii lei jurddašuvvon sámedikki ollesáiggepolitihkkáriidda ja politihkalaš ráđđeaddiide bissehuvvo sivas go huksengolut leat loktanan.

Lohkkiidčálus sámediggeráđi Maja Kristine Jåma (NSR) bokte.

FN kan virke så langt unna, men er samtidig overalt. De ulike FN-organene gir arenaer for internasjonalt samarbeid mellom stater, og et system for å fremme og beskytte menneskerettigheter. Med tiden har også urfolk fått en tydeligere stemme i det internasjonale samarbeidet, noe som har bidratt til å øke relevansen av FN i våre områder.

 

Negative karakteristikker mot samer på etnisk grunnlag er ikke greit. Heller ikke når de kommer fra en som er same selv. Derfor var det trist å lese Lars Monsens uttalelser om samer og styremedlem Eva Nordfjell etter at han fikk avslag på søknad om dispensasjon til organisert ferdsel av hundekjøring i Femundsmarka nasjonalpark, i en sak hvor styret hadde gjort den jobben de er satt til.

ON váldočoahkkin lea mearridan, ahte 2022–2032 lea ON álgoálbmotgielaid logijahki. Sámediggi ja Gielda- ja guovlodepartemeanta leat dál bargagoahtán logijagiin sihke dáppe ja riikkaidgaskasaččat.