Digital omvisning på Sametinget i 2020

Digital omvisning på Sametinget i 2020

Sametinget opprettholder restriksjonene vedrørende ordinære omvisninger på Sametinget ut året.

Den pågående Covid-19 situasjonen gjør at Sametinget har besluttet å opprettholde restriksjonene vedrørende alle ordinære omvisninger på Sametinget i Karasjok ut året for å verne om Sametingets kjernevirksomhet.

Det åpnes derfor ikke opp for drop-in omvisninger eller andre ordinære omvisninger for eksterne personer eller grupper høsten og vinteren 2020.

På Sametingets nettsider og Sametingets YouTube-kanal kan man se en digital omvisning av Sametinget. Den digitale omvisningen er på nordsamisk, og er tilgjengelig med norsk og engelsk tekst.

Video med teksting på engelsk

Sametinget avlyste alle ordinære omvisninger 6. mars 2020 på grunn av Korona-viruset. Vi håper å kunne ta imot besøkende på Sametinget igjen på nyåret dersom smittesituasjonen tillater det.

Informasjon om dette vil bli lagt ut på våre nettsider.